JJ2012V5_13 เทศกาล ประเมิน Learn เพื่อพัฒนา

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เทศกาลแห่งการพัฒนา

 บรรยากาศการเตรียมการ การปรึกษาหารือผลการพัฒนา และ การประเมิน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จาก ต่างสถาบัน ก่อนเปิดปีการศึกษา ๒๕๕๕

 

 หลายท่านยึดกฏ กติกา ที่จะทำตามตารางการประเมิน คณะ สถาบัน สำนัก ของ สกอ

 หลายหน่วยงานใช้ Common Sence ประเมิน ก่อน หรือ หลังการทำงาน เป็นประจำ เพื่อวางแผนให้ทันก่อนเริ่มกิจกรรมใหม่ ก่อนเปิดการเรียนการสอนครั้งใหม่ ก่อนการเรียนรู้ใหม่

 สำหรับ "ครูเพื่อศิษย์ คิด ต้องได้ ได้แล้วต้องคิด"

 "เรียกว่า คิดได้ และ ได้คิด"

 ครูเพื่อศิษย์ไม่ได้ ยึดตาม Format ที่เรียกว่า "นายสั่งมา"

 ครูเพื่อศิษย์ "ต้องมี ใจสั่งมา" เป็น "Natural Assessment"

 หลักของการ "ประเมิน" เพื่อ "เรียนรู้ สะท้อนสิ่งที่ได้วางแผน ดูว่าสำเร็จ หรือ ไม่สำเร็จ"

 ที่ลึกซึ้งกว่านั้น ต้อง "วิเคราะห์ เจาะลึก ปัจจัย แห่งความสำเร็จ หรือ Key Success Factor หรือ ปัจจัยแห่งความล้มเหลว หรือ ไม่สำเร็จ หรือ Key Failure Facture"

 อย่าเพียงแต่สักแต่ว่าทำ ไม่ได้ จำ ไม่ได้ นำ มา Learn หรือ เรียนรู้

 มาตรฐานที่สามของ อุดมศึกษา เพื่อการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ ดูเหมือนว่าจะละเลย เคยชิน แค่ "นาย สั่ง มา"

 สังคมอุดมปัญญา ต้องกล้าที่จะทบทวน กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง กล้าที่จะทบทวน กล้าที่จะพัฒนา

 นำบรรยากาศ ของการ "ประเมิน เพื่อพัฒนา ขอ Green Marine Rx @ BUUมาฝากเป็นปีที่ ๒"

JJ2012

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

"สังคมอุดมปัญญา ต้องกล้าที่จะทบทวน กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง กล้าที่จะพัฒนา".....ขอใคร่ครวญ และนำไปปฏิบัติค่ะสำหรับข้อคิด ดีๆ...ในการเริ่มทำงานเช้าวันนี้ ขอบคุณค่ะ อาจารย์ JJ :-))

เขียนเมื่อ 

เช้านี้ก็รอฟัง KM  "นายสั่งมา" จาก ผู้บริหาร โรงงาน

(หลังจากเมื่อวานนี้ได้คุยกันสักครึ่งชั่วโมงได้)

งานนี้ น่า จะ พอไปได้ หาก "ใจ สั่ง มา"

 

เขียนเมื่อ 

ใจต้องกว้างทั้งนาย และลูกน้อง ถ้าจะให้ทำได้อย่างใจสั่งมา และไม่รับเอาแต่ความดีความชอบฝ่ายเดียว มาฝึกฝนและเรียนรู้ร่วมกันให้ได้งานแบบใจสั่งมา (ถ้านายไม่สั่งก็ไม่ทำ ก็มีเนอะ!)

ขอบคุณคะอาจารย์. ชอบ ประโยคที่บอกว่า ใจสั่งมาจริงๆคะ. ตอนนี้ที่ มรภ.อด. จากการอบรมพวกเราคุยกันมากขึ้น และจัดแชร์อะไรให้กันมากขึ้นคะ