วิธีเตรียมกาย-ใจก่อนไปสังเวชนียสถาน

กราบเรียน เรียนเชิญฟังเรื่อง "วิธีเตรียมใจก่อนไปสังเวชนียสถาน" โดยครูบาอาจารย์หลายท่าน ณ ยูจูบ (YouTube ออกเสียงแบบพม่า = "ยูจูบ"; เข้าใจว่า เสียงคล้ายๆ กับ tuner แบบอังกฤษ = จูนเนอร์ อะไรทำนองนี้)
.
กราบขอบพระคุณต้นฉบับจากชมรมพุทธคุณ (www.puthakun.org), เว็บไซต์ของชมรมนี้มีรายการธัมมะมากมาย ทั้ง MP3, วิดีโอ ให้ท่านได้รับชมรับฟังอย่างสะใจ
.
กราบเรียน เรียนมาด้วยความเคารพในกุศลธรรมของทุกๆ ท่าน
.

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านสาระความเห็น (0)