ทำไมนาฬิกาจึงหมุนไปทางขวา           เป็นที่ยอมรับกันว่า นาฬิกา ดูจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วไปนั่นเป็นเพราะ นาฬิกาคือสิ่งเดียวที่ทำให้เรารู้เวลา และสามารถกำหนด วางแผนในการดำเนินชีวิตของอนาคตได้           อย่างไรก็ตาม เรื่องเล็กๆ ที่ชวนให้สงสัยของคนจำนวนไม่น้อย โดยเฉพาะชาววัยใสก็คือ ทำไมนาฬิกาจึงต้องหมุนไปทางขวาด้วย!!           เดิมทีนาฬิกาที่ประดิษฐ์ขึ้นนั้นเป็นนาฬิกาไขลาน ประดิษฐ์ขึ้นมาในซีกโลกเหนือ ซึ่งเป็นครึ่งโลกซีกที่อยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร ทั้งนี้ก่อนที่จะมีนาฬิกาไขลานนั้น คนในยุคก่อนจะใช้นาฬิกาแดดเพื่อบอกเวลา โดยอาศัยเงาที่ทอดจากไม้ปักอยู่ตรงกลาง นาฬิกาแดดเป็นสิ่งบอกเวลาของวัน ซึ่งในซีกโลกเหนือ เงานี้จะเคลื่อนไปในทิศทางที่เราเรียกกันตอนนี้ว่า ตามเข็มนาฬิกา           ดังนั้น เมื่อมีการประดิษฐ์นาฬิกาไขลานขึ้นมาเป็นเรือนแรก หน้าปัดและเข็มของมัน จึงได้รับการสร้างขึ้นมาในทิศทางเดียวกันนั่นเอง