QAกับงานประจำ : 4. BAR การพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างชั่วคราว (1)

บอย สหเวช

    วันพรุ่งนี้ 8 กันยายน ผมเป็นกรรมการและเลขานุการในการพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างชั่วคราว (โบนัส) ของสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ มีผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาจำนวน 7 ท่านคือ

 • คุณเกษม  พิทักษ์สืบสกุล
 • คุณพริ้มเพรา  คำสวัสดิ์
 • คุณกัลยา  อยู่รัศมี
 • คุณสุพรรษา  มะริด
 • คุณนันทิดา  ทัพเกษม
 • คุณวราภรณ์ พยัตตพงษ์
 • คุณนิตยา  รอดเครือวัลย์

       เพื่อให้ได้ข้อมูลก่อนการพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างชั่วคราว ผมจึงได้ทำการบ้านก่อน (BAR) โดยได้ทำแบบสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรในสำนักงานฯ ว่าใครคือผู้เหมาะสมกับการได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส)  จำนวน 2 เท่าสำหรับปีงบประมาณ 2549 ซึ่งพิจารณาจากผลงานในรอบปีงบประมาณ (ตุลาคม 48 - กันยายน 49) และพฤติกรรมในการทำงาน

         ผลการสำรวจจากบุคลากรในสำนักงาน มีผู้ได้รับการเสนอชื่อครบทั้ง 7 ท่าน ให้เหตุผลต่าง ๆ กันไปว่าเพราะอะไรจึงเป็นผู้เหมาะสมกับการได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ(โบนัส) จำนวน 2 เท่า บางคนก็ไม่ได้ให้เหตุผลมา แต่ถ้าดูจากจำนวนเสียงที่เสนอ ก็พอจะมองเห็นแนวโน้มของผู้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ 2 เท่า ผมยังได้รับเอกสารไม่ครบทุกคน คาดว่าวันพรุ่งนี้น่าจะได้รับครบ เพื่อที่จะสรุปความคิดเห็นและนำไปเสนอในที่ประชุมด้วย 

           ผลการตัดสินขั้นสุดท้าย อยู่ที่คณะกรรมการฯ แต่อย่างน้อยเสียงของคนในสำนักงานเลขานุการที่ร่วมแสดงความคิดเห็น ก็น่าจะมีน้ำหนักให้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาด้วยครับ

                                                                                         บอย สหเวช
                                                                                           6 ก.ย. 49 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#qaกับงานประจำ

หมายเลขบันทึก: 48857, เขียน: 07 Sep 2006 @ 14:51 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:50 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

ขอขอบคุณอาจารย์บอย...                                  

 • ขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับท่านที่จะได้รับโบนัสจากการทำงานเพิ่ม...
 • ขอให้ท่านที่ "ทำดี" มีส่วนแห่งการ "ได้ดี" โดยธรรม
 • ขอให้ท่านที่พิจารณา > พิจารณาโดยธรรม
 • ขอแสดงความยินดีกับคนดีที่จะได้ดีอีกครั้งหนึ่ง...

ขอชี้แจงเพิ่มเติม...                                          

 • "ท่านที่พิจารณา" ในที่นี้ > หมายถึงคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ

ถ้าคณะกรรมการ / คณะทำงานตั้งอยู่โดยธรรม + ทำการพิจารณาโดยธรรมแล้ว > โบนัสจะมีค่าเพิ่มขึ้น ทั้งรูปธรรม(เงิน / มูลค่า) และนามธรรม(คุณค่า)...

 • ตรงกันข้ามสถาบันที่มีคณะกรรม / คณะงานตั้งอยู่โดยอธรรม + ทำการพิจารณาโดยอธรรมแล้ว > โบนัสจะมีค่าลดลง แม้รูปธรรม(เงิน / มูลค่า) จะไม่ดลง ทว่า... นามธรรม(คุณค่าทางใจต่อบุคลากรในหน่วยงาน / คุณค่าแห่งมนุษยธรรม)จะตกลงไป...
เขียนเมื่อ 
 • ขอบพระคุณอาจารย์หมอวัลลภมากครับ ที่คอยให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการทำงานและการดำเนินชีวิตครับ
เขียนเมื่อ 
 • แวะมาขอบคุณครับ
 • พลาดที่จะพบกันหลายครั้งแล้วครับ
 • ล่าสุดพบแต่อาจารย์ Beeman ครับผม


 • Smile