เลี้ยงส่งนักเรียนที่ปรึกษา ม.6/5 ปีการศึกษา 2548

แล้วก็ถึงวันนี้...

ฉลองความสำเร็จ...

ยิ้มหน่อย....

พวกเราจะกลับมา......