เพิ่งได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสกับ gotoknow  เป็นครั้งแรก  ตื่นเต้นและยินดีที่ได้เป็นสมาชิก  และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้าง blog ของตัวเอง

gotoknow  คุณเยี่ยมมาก