ศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เยี่ยมนักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ซึ่งคณะกรรมการนักศึกษาให้การต้อนรับนำโดย คุณอัคระ    ดาวล้อมจันทร์  ประธานนักศึกษา  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2549 ณ อากคาร จัสมิน สุขุมวิท 23 ซึ่งคณะกรรมการนักศึกษาให้การต้อนรับนำโดย คุณอัคระ   ดาวล้อมจันทร์  ประธานนักศึกษา