•    ท่านเชื่อไหมว่า..มากกว่า 90 %องค์กรต่างๆบอกว่า บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด  แต่กลับมีไม่เกิน 30% ที่ดูแลบุคลากรอย่างที่พูด
  •    ท่านเชื่อไหมว่า..เกินครึ่งขององค์กรต่างๆที่หน่วยงานบุคคล ดูแค่ ลา สาย ป่วย ขาด และอาจแถมด้วยการจ่ายค่ารักษาพยาบาล
  •    ท่านเชื่อไหมว่า..ถ้าองค์กรมีปัญหาด้านการเงิน จะถูกตัดงบอบรมก่อนเป็นอันดับต้นๆ
  •    ท่านเชื่อไหมว่า..คนที่มีอายุมากขึ้นจะทำตามสิ่งที่อยากฟังและอยากเรียน มากกว่าสิ่งที่ควรฟังและควรเรียน
  •    ท่านเชื่อไหมว่า..การสอนคนด้วยการเลกเชอร์เป็นการถ่ายทอดที่ได้ผลต่ำแต่การอบรมกลับเลื่อกวิธีนี้มากที่สุด
  •    ท่านเชื่อไหมว่า..วงจรที่ว่า   งานยุ่ง-เลยไม่มีเวลาสอนลูกน้อง-ลูกน้องเลยไม่เก่งสักที-ลูกน้องมีแต่คำถามไร้คำตอบ-เลยต้องช่วยลูกน้องแก้แต่ปัญหา-งานเลยยุ่ง----วนกลับไปมาไม่รู้จบและวงจรนี้ก็พบอยู่ทุกองค์กร
  •    ท่านเชื่อไหมว่า.. การเรียนรู้แบบสอนงานตัวต่อตัวหรือการโค้ซให้ผลดีเยี่ยม แต่หัวหน้างานเกิน 80%กลับไม่เคยทำ

ท่านเชื่อสักกี่ข้อลองตอบดูเองครับ......