อาจารย์ถวัลย์ มาศจรัส แห่งสกศ. มีเทคนิคการเล่าเรื่องที่ฟังแล้วไม่เบื่อ ตอนหนึ่งได้แทรกข้อคิดของหลวงพ่อชา ซึ่งผมก็จำมาเล่าต่อนะครับ เรื่อง "เกลือเค็มไหม?"

   เรื่องมีอยู่ว่า วันหนึ่งมีฝรั่งคนหนึ่ง เข้าไปนมัสการถามหลวงพ่อชาว่า

  ฝรั่ง "เกลือเค็มไหม? ขอรับ

  หลวงพ่อชา "ไม่เค็ม โยม"

  • ฝรั่งก็พยักหน้า...เข้าใจ
  • ส่วนพวกเราเข้าใจไหมครับ....บางท่านก็คงฉงน ต่อคำตอบของหลวงพ่อชานะครับ

   เฉลยว่า

   "เกลือจะไม่เค็ม ตราบใดที่เราไม่หยิบใส่ปาก" ฉันใด

   "ทุกข์ก็จะไม่เกิด หากเรารู้จักปล่อยวาง ไม่นำเอามันมาใส่ไว้ในจิต" ฉันนั้น