10 ข้อแตกต่างระหว่าง ผู้ชนะ กับ ผู้แพ้

1. ยอมรับผิด

ผู้ชนะ :

เมื่อพบว่ามีข้อผิดพลาด จะพูดว่า ฉันทำผิดเอง

ผู้แพ้ :

เมื่อพบว่ามีข้อผิดพลาด จะพูดว่า ไม่ใช่ความผิดของฉัน

2. วางแผนเป็น

ผู้ชนะ :

จะทำงานหนักกว่าปกติ และมีเวลามากกว่าผู้แพ้

ผู้แพ้ :

จะทำงานแบบยุ่งทั้งวัน โดยไม่คิดว่างานไหน ควรทำก่อนทำหลัง

3. สู้และแก้ปัญหา

ผู้ชนะ :

จะเผชิญหน้ากับปัญหาและลงมือแก้ไขปัญหานั้น

ผู้แพ้ :

จะทำในทางตรงกันข้าม คือหลีกเลี่ยงปัญหา

4. มีผลงาน

ผู้ชนะ :

จะลงมือทำงานให้ปรากฏผลงานขึ้น

ผู้แพ้ :

จะให้แต่คำสัญญา คือมีแต่ลมปากแต่ไม่ลงมือ

5. รู้จักถ่อมตัว

ผู้ชนะ :

จะพูดว่า ฉันทำได้ดี แต่ยังไม่ดีเท่ากับที่ต้องการ

ผู้แพ้ :

จะพูดว่า ยังมีคนอื่นอีกหลายคน ที่มีผลงานแย่กว่าตัวเรา

6. รับฟัง

ผู้ชนะ :

จะตั้งใจฟังแล้วทำความเข้าใจ และสามารถตอบสนองได้

ผู้แพ้ :

จะรออย่างเดียวโดยไม่ฟัง ไม่ทำความเข้าใจสิ่งที่คนอื่นพูด รอจนกว่าจะถึงคิวของตัวเองที่จะได้พูด

7. ยอมรับคนอื่น

ผู้ชนะ :

จะยอมรับนับถือคนที่มีความสามารถเหนือกว่า และจะเรียนรู้จากคนเหล่านั้น

ผู้แพ้ :

จะทำในทางตรงกันข้าม และจะพยายามหาข้อผิดพลาดของคนที่เหนือกว่าตนเอง

8. มีความรับผิดชอบ

ผู้ชนะ :

จะมีความรับผิดชอบ ไม่เพียงแต่งานที่ได้รับมอบหมาย แต่จะช่วยคิดให้องค์กรประสบความสำเร็จ (ไม่ใช่ก้าวก่าย)

ผู้แพ้ :

จะไม่กล้าที่จะช่วยเหลือคนอื่น และมักจะพูดว่า

ฉันไม่ว่างกำลังทำงานของฉันอยู่

9. มีวิธีและวินัยทำงาน

ผู้ชนะ :

ต้องมีวิธีที่จะทำให้ดีขึ้นได้เสมอ

ผู้แพ้ :

จะพูดว่า นี่คือหนทางเดียวที่ทำได้

10. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

ผู้ชนะ :

จะแบ่งปันบทความนี้ไปยังเพื่อนของเขา

ผู้แพ้ :

จะเก็บบทความนี้เอาไว้  เพราะว่าเขาไม่มีเวลาที่จะแบ่งปันไปให้คนอื่น