ปัจจุบันพบว่าสมองทั้งสองซีกทำงานประสานกันและแบ่งสัดส่วนตามการทำงาน นอกจากนี้กรรมพันธุ์ ยีนส์ จะกำหนดโครงสร้างพื้นฐานของสมองส่วนหนึ่ง  และอีกร้อยละ70 สมองจะพัฒนาและเรียนรู้เพิ่มศักยภาพจากสิ่งแวดล้อม