GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

"คนคุณภาพ"

 

  คณะวิทยาการจัดการ นอกจากการจัดการการเรียนการสอน และการให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่นแล้วนั้น ทางคณะฯ ยังมีการจัดสรรเงินทุน เพื่อสนับสนุนงานวิจัยให้บุคลากรในคณะฯ  ดังจะเห็นได้จากการที่ผลงานวิจัยของ  อาจารย์สมเกียรติ  ชัยพิบูลย์    ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวาสารสมาคมนักวิจัยในความอุปถัมภ์ของสภาวิจัยแห่งชาติ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน พ.ค.-ส.ค. 2548  เรื่อง  การดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จในจังหวัดกำแพงเพชร   ซึ่งจัดว่าเป็นคนคุณภาพอีกท่านหนึ่งของคณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
          แล้วพบกันใหม่กับ
คนคุณภาพของคณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ในเร็ว ๆ นี้  . . . . . . . . .           
          
ท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมา ณ โอกาสนี้

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): managementsqa
หมายเลขบันทึก: 48785
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น(0)