วันที่ 24 สิงหาคม 2549 ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร มีการจัดงานมหกรรมวิชาการเพื่อแสดงผลงาน เผยแพร่งานทางวิชาการของกลุ่มวิชาต่างๆ มีการแข่งขันทักษะวิชาการด้านต่างๆ โดยมีนักเรียน และผู้ที่สนใจในเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรมมากมาย

 
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาสกลนครเขต2 ประธานเปิดงาน
 
  การจัดแสดงเครื่องบินเล็ก
 
 การจำหน่ายสินค้าโครงงานอาชีพ
 นิทรรศการทางวิทยาศาสตร์
แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
สาธิตการบังคับหุ่นยนต์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
นักเรียนที่ชนะการประกวด-แข่งขันรับรางวัลจากผู้อำนวยการฯ