การประกันคุณภาพการศึกษามีความสำคัญอย่างไร

qainovt
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 

                    สถานศึกษาทุกระดับ (การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาระดับอาชีวศึกษา และการศึกษาระดับอุดมศึกษา) และหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบจัดการศึกษา จำเป็นต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานเพื่อสร้างความมั่นใจ
และเป็นหลักประกันให้สังคมเชื่อมั่นว่าจะพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพดีที่สุด ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐาน คุณภาพสูง

                    การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการวางแผน กระบวนการบริหารจัดการ และการดำเนินกิจกรรม ตามภารกิจหลัก
ของสถานศึกษาที่ผู้รับผิดชอบจักการศึกษาจะรับประกัน ให้สังคม
เชื่อมั่นว่าจะพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ
มีคุณลักษณะ และมีคุณสมบัติต่าง ๆ   ตามมาตรฐานคุณภาพที่สังคมต้องการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน QA Innovationความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#managementsqa

หมายเลขบันทึก

48778

เขียน

07 Sep 2006 @ 08:45
()

แก้ไข

15 Apr 2012 @ 01:30
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก