ถิ่นไทยในป่ากว้าง       ห่างไกล
แสงวัฒนธรรมใด              ส่องบ้าง
เห็นเทียนอยู่รำไร             เล่มหนึ่ง
ครูนั้นแหละอาจสร้าง            เสกให้ชัชวาล
การบังคับเด็กให้               ศึกษา
เปรียบจุดชวาลา               หนึ่งไว้
ชั่วชีพประทีบหา                 มีอีกเจ้าเอย
ควรประคับประคองให้           คุ้มค่าเทียน
@..payoa..@