สวัสดีเพื่อน ๆ คำคม Engiish ประจำวันนี้

Step by step on go far.  ก้าวทีละก้าว เราก็จะไปได้ไกล

                                                                    ...ครูตู่...