วันนี้เป็นวันพระได้มีโอกาสพานักเรียนส่วนหนึ่งไปทำบุญ เด็ก ๆ ที่นำของมาทำบุญ ชาวบ้านมองว่าโรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมศาสนา มองแล้วน่าภูมิใจ