วันนี้เป็นวันพระ  ได้นำนักเรียนไปทำบุญที่วัดหลักชัย  ซึ่งอยู่ใกล้โรงเรียน  การทำบุญทำให้จิตใจบริสุทธิ์มีความสุข  ถ้าเป็นไปได้อยากให้ทุกคนเข้าวัดทำบุญ  เพื่อกล่อมเกลาจิตใจ  สังคมจะได้ไม่วุ่นวายอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้