วันนี้อธิการครูใหญ่เรียกครูหัวหน้างานที่รับผิดชอบประชุมชี้แจงรายละเอียดเพื่อเตรียมการสำหรับงานแห่แม่พระในวันศุกร์ที่ 8 และงานฉลองวัดในวันเสาร์ที่ 9 ก.ย. เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีของวัด    มารีย์สมภพ