ชีวิตนี้น้อยนัก..อย่าชักช้า.... เร่งรีบหา...ความดี...ทวีกุศล.. มัวผลัดวัน...ประกันพรุ่ง..ยุ่งยากตน.. เกิดเป็นคน (มนุษย์สุดประเสริฐ) ไม่ทำความดี..ช่างน่าอาย(เด็ดขาด)