ประกาศแผนกวิชาทหาร

เรื่องการผ่อนผันฯ ประเภทต่อเนื่อง
ประกาศแผนกวิชาทหารเรื่อง  การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารประจำประการศึกษา  2549

**********

นักศึกษาที่ประสงค์ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ไม่ใช่นักศึกษาวิชาทหาร  เกิดในปี พ.ศ. 2529 หรือเกิดปี พ.ศ. ก่อนหน้านั้นติดต่อขอรับแบบฟอร์มที่  แผนกวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา  ชั้น 1 ตึกอำนวยการหรือ ชั้น 3 แผนกวิชาไฟฟ้า

โดยกำหนดให้ติดต่อขอผ่อนผันฯ  ได้ 2 ครั้ง คือ

ครั้งที่ 1  ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน     ถึงวันที่ 31  ตุลาคม   2549

ครั้งที่ 2  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  ถึงวันที่ 29 ธันวาคม  2549

หลักฐานที่แนบ

1. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร  (ส.ด.35)                      จำนวน 3 ฉบับ

2. สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน  (ส.ด.9)                                      จำนวน 3 ฉบับ

3. สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล  (ส.ด.10) (ถ้ามี)        จำนวน 3 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน  (ของผู้ขอผ่อนผันฯ)                                จำนวน 3 ฉบับ

เวลาติดต่อราชการ          ช่วงเช้าเวลา         8.00 - 11.00น.

                                             ช่วงบ่ายเวลา        13.00 - 16.00 น.

                                             ยกเว้นวันหยุดราชการ

หมายเหตุ- หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว  แผนกวิชาทหาร ฝ่ายกิจการ

                      นักศึกษาจะไม่ดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น

                                        แผนกวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา                

                                                  15  กันยายน  2549 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แผนกวิชาทหาร มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตศรีวิชัย ขนอม

คำสำคัญ (Tags)#แผนกวิชาทหาร

หมายเลขบันทึก: 48796, เขียน: 07 Sep 2006 @ 10:21 (), แก้ไข: 03 Apr 2012 @ 07:22 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)