วันนี้ 9 พฤษภาคม 2555 พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2555 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง บรรดาข้าราชการ รวมถึงประชาชนชาวเกษตรกรต่างทยอยเดินทางเข้าร่วมพระราชพิธี และเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงมณฑลพ

กรมส่งเสริมการเกษตร/สำนักงานเกษตรอำเภออาจสามารถ/จังหวัดร้อยเอ็ด

วันนี้ 9 พฤษภาคม 2555 พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2555 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง   บรรดาข้าราชการ รวมถึงประชาชนชาวเกษตรกรต่างทยอยเดินทางเข้าร่วมพระราชพิธี และเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงมณฑลพิธี ในเวลา 08.32 น.

(นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร)

บรรยากาศโดยรอบพระราชพิธี มีประชาชนจำนวนต่างเข้าจับจองพื้นที่บริเวณ โดยรอบเพื่อต้องการมาเก็บข้าวเปลือกซึ่งเป็นข้าวมงคล กลับไปหว่านในไร่นาของตนเองแล้วให้ได้ผลผลิตที่ดีงาม ด้านการรักษาความปลอดภัย ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองร้อยควบคุมฝูงชน กองบังคับการตำรวจจราจร ประมาณ 200 นาย ซึ่งคอยดูแลอำนวยความสะดวกให้ประชาชน

โดยในปีนี้ นายศุภชัย ปานพับทองรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่เป็นพระยาแรกนา
- พระโคแรกนา ได้แก่ พระโคฟ้า และพระโคใส ส่วนพระโคสำรอง ได้แก่ พระโคเทิดและพระโคทูน
- เทพีคู่หาบทองปีนี้ ได้แก่ นางสาวศิริลักษณ์ สมสกุล นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรมชลประทาน และนางสาวเจษฎาภรณ์ สถาปัตยานนท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กรมส่งเสริมสหกรณ์

 

- เทพีคู่หาบเงิน ได้แก่ นางสาวสุมาลี จำเริญนิติกรปฏิบัติการ กรมปศุสัตว์ และนางสาวสุวิสาข์ เกตุอินทร์นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร

พระยาแรกนาหยิบผ้าได้ผ้า 6 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะน้อย นาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดี แต่นาในที่ดอน จะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่  ส่วน”พระโค”กินหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์

(นายประดิษฐ์  ศรีประสิทธิ์ นอภ.อาจสามารถ นายนิพนธ์  พละชัย เกษตร อ.อาจสามารถ นายวัชรินทร์  เขจรวงศ์ เกษตร ตงอาจสามารถ)

นายหนูทัศน์  คำแพง เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพไร่นาสวนผสม แห่งชาติ ปี 2555 จากบ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด เข้ารับโล่พระราชทานด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรสิงขร101ความเห็น (0)