แนะนำ หนอนด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นทุเรียน

                                            

%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%993

หนอนเจาะลำต้นทุเรียน
    เป็นหนอนของด้วงหนวดยาว โดยหนอนเจาะลำต้นทุเรียน จะเจาะกินใต้ผิวเปลือกต้นทุเรียนเป็นทางยาว หรือเจาะเข้าไปในเนื้อไม้ ทั้งแนวตั้ง และแนวนอน บางชนิดจะเจาะเข้าไปในลำต้น มีผลทำให้ต้นทุเรียนทรุดโทรม ใบร่วง กิ่งแห้ง และตายในที่สุด

การป้องกันกำจัด
1. ตัดหรือเผาทำลายต้นทุเรียนที่ขาดการดูแลและมีหนอนเข้าทำลายมากทิ้ง เพื่อลดประชากรของหนอนและแหล่งแพร่พันธุ์
2. ถ้าพบร่องรอยการทำลายให้แกะเปลือกต้นทุเรียนออกแล้วจับตัวหนอนมาทำลาย
3. ในการป้องกันและกำจัดควรรณรงค์กำจัดหนอนเจาะลำต้นพร้อม ๆ กันทุกสวนที่พบการระบาด