ความพอใจของคนเรานั้นไม่มีที่สิ้นสุด  บางคนมีความต้องการทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศ บางคนต้องการแค่มีข้าวรับประทาน 3 มื้อ มีที่อยู่อาศัยค้มแดดฝน ก็เพียงพอแล้ว  เพียงแต่จะเลือกว่าเรามีความพอใจแบบใดดี