สวัสดีค่ะวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสแต่ร้อนมาก  วันนี้สอนหนังสือหลายชั่วโมง  ให้นักเรียนออกมาพูดเล่าเรื่องพวกเขาพูดได้ดีมาก