ต่อจากบันทึก ปิ๊งแว้บ!.."R2Rกับตาวิเศษ" หลังจากนั้นไม่นานท่านเอื้อก็ได้ตอบ คห. ของพี่เม่ยไว้ดังนี้ค่ะ...
อ้าว....ท่านเล่นจับมือพี่เม่ยเซ็นสัญญาเรียบร้อยเลยหรือนี่?  ได้ค่ะ...ได้  หลังจากนั้นเมื่อได้พูดคุยกันทางโทรศัพท์เพิ่มเติมอีกเล็กน้อยจึงได้รับปาก (ยังไม่รู้ว่าจะเป็นมั่นเป็นเหมาะได้สักแค่ไหนนะคะ ท่านเอื้อ...)ไปว่า ขอเวลาคิดรูปแบบก่อนน่า.....
ในระหว่างที่ตั้งโจทย์ให้กับตัวเองอยู่นี่เองค่ะ ได้อ่านบันทึกกระแทกใจอย่างแรง!!!!!! ต้องเน้นว่าแรงมากๆเลยค่ะเพราะไปกระแทกเข้าต่อม "get" ของพี่เม่ยเข้าพอดีเชียวค่ะ  จนโครงการ R2Rกับตาวิเศษ เริ่มก่อตัวเป็นรูปร่างขึ้นมาในทันที......
โครงการ R2R กับตาวิเศษ
เป้าหมาย
สืบค้นหาผลงานเชิงพัฒนาทุกรูปแบบที่มี R2R ฝังลึกอยู่ของบุคลากรในภาควิชาพยาธิวิทยา
วัตถุประสงค์
  • เพื่อสร้างคุณค่า  ความภูมิใจ ขวัญและกำลังใจ ให้กับผู้ปฏิบัติงาน
  • เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการต่อยอดสร้างงานเชิงพัฒนาต่อไป เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการ R2R ที่ชัดแจ้ง
  • รวบรวมผลงานเชิงพัฒนาที่มีรูปแบบ R2R แฝงอยู่มาจัดทำเป็น knowledge asset หัวข้อ R2R ของภาควิชาพยาธิวิทยา
วิธีดำเนินการ
ตอนนี้ยังไร้รูปแบบอยู่ค่ะ (และพยายามให้สมดุลย์ ตามสโลแกนที่คุณชายขอบได้บัญญัติไว้มาก่อนหน้านี้นะคะ....) แต่คร่าวๆก็คือ......
  • ต้องหาทีมตาวิเศษที่จะสามารถไปช่วยกันขุด คุ้ย แคะ (ตรงนี้เป็นสำนวนคุณหมอนนท์..เพื่อนร่วมทางแห่งกรมอนามัยค่ะ) ผลงานที่เป็นความรู้แฝงในตัวบุคคลตลอดเวลา เรียกว่าทีมงานต้องเป็นตาวิเศษแถมตาสัปปะรดไปพร้อมๆกันด้วย
  • เราคงต้องมาวางโจทย์กันกับทีมงานก่อนว่า จะใช้คำถามหลักอะไรกันบ้างในระหว่างที่เราออกปฏิบัติการ เช่น ถามถึงความสำเร็จ ทำไมถึงคิดทำ ทำอย่างไร สนุกไหม เหนื่อยไหม ผลสำเร็จเป็นอย่างไร ใช้มาถึงปัจจุบันไหม ได้ประโยชน์อย่างไรบ้างทั้งที่เป็นประโยชน์กับงาน  กับตัวเอง หรือประโยชน์กับองค์กร โดยต้องพยายามขุดให้เห็นผลได้เป็นรูปธรรมที่สุดด้วย (เช่นประหยัดได้ปีละแสนมานานยี่สิบปี  ลดภาระงานได้วันละ 1 ชั่วโมงเป็นเวลาสิบปีแล้ว...ถูกนำไปใช้เป็นผลงานขอเลื่อนระดับมาแล้ว ...หรือสามารถเลี่ยงการสัมผัสสารเคมีอันตรายมาได้ตั้งเจ็ดปี  เป็นต้น)
  • ทีมงานออกปฏิบัติการ....คิดว่าจะใช้ dialogue เป็นเครื่องมือหลักในโครงการนี้ค่ะ นอกจากนี้อาจมีการประชาสัมพันธ์ ส่งแบบสอบถามไปยังคุณกิจทั้งหลาย ให้ช่วยกันบอกเล่าเรื่องของตัวเองหรือของคนอื่นด้วย ถ้าโครงการยิ่งเก่านานมาแล้วสร้างประโยชน์ได้มากๆก็ยิ่งถือว่ามีคุณค่านะคะ ไม่มีคำว่า"เชย"....ตรงนี้อาจมีการเสริมกำลังใจกันด้วยการมีของที่ระลึกตอบแทนเล็กๆน้อยๆให้กับผู้บอกเล่าเรื่องราวและเจ้าของเรื่องด้วยค่ะ  
  • ได้ผลงานมาแล้วก็นำมาบอกต่อกันเลยค่ะ ทั้งทางบล็อก วารสาร เว็บบอร์ด บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือแม้กระทั่งปากต่อปาก....ตรงนี้สไตล์ใครก็สไตล์เขานะคะ....
  • แล้วหาโอกาสมาสรุปรวบรวมให้เป็นรูปแบบเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันมากที่สุด เพื่อจัดเก็บไว้เป็นคลังความรู้ด้านการพัฒนางานเชิง R2R ของภาควิชาพยาธิวิทยาค่ะ
อ่านมากันถึงตรงนี้ คงมีคำถามว่า แล้วใครล่ะคือทีมงานของ R2Rกับตาวิเศษ นี้......
ก็นี่แหละค่ะ พี่เม่ยฉวยโอกาสประกาศรับสมัครกันตอนนี้ ที่นี่ เดี๋ยวนี้ เลยค่ะ (เนาะ! คุณโอ๋ คุณศิริ คุณnidnoi คุณหล้า พี่อุไรวรรณ คุณตาค่ะ และคุณๆทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามในที่นี้....... แม้กระทั่งท่านเอื้อพี่เม่ยก็ไม่เว้นค่ะ....ขอเชิญมาร่วมเป็น ตาวิเศษ ด้วยกันนะคะ!)