ตอนนี้จังหวัดร้อยเอ็ดได้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทั้งระดับสถานีอนามัย(HCIS) ระดับอำเภอ(Inf_A) ระดับจังหวัด(Inf_P) ซึ่งระดับอำเภอและระดับจังหวัดจะนำข้อมูลที่ได้จากการบันทึกข้อมูลใน HCIS มาประมวลผลเป็นหลัก ใครมีแนวคิดดีๆหรือมีปัญหาซักถามเกี่ยวกับโปรแกรมหรืออยากเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับโปรแกรม ผมเองก็ยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นครับ