สามารถดำเนินการส่งข้อมูลมาให้อาจารย์ดร.นิป เอมรัฐได้แล้ว ทั้งนี้ได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมชั้นเรียนการจัดการเรียนรู้ เมื่อส่งได้แล้วทำให้เกิดความสนุกที่จะเรียนกับท่านอาจารย์ จากนางรัชนี นครไทยภูมิ