เมื่อไม่นานมานี้ มีข่าวดังระดับโลกอยู่ข่าวหนึ่ง คือ ข่าวที่ว่านักดาราศาสตร์ทั่วโลกได้ตัดสินใจตัดดาวพลูโตออกจากกลุ่มดาวนพเคราะห์ หมายถึง ดาวพระเคราะห์ทั้งเก้าในระบบสุริยจักรวาล นักดาราศาสตร์ไทยจึงให้เรียกกลุ่มดาวนี้ใหม่ว่า "ดาวอัฐเคราะห์" หมายถึง ดาวพระเคราะห์ทั้งแปดในระบบสุริยจักรวาล 

       ฟังข่าวนี้แล้วทำให้ดิฉันนึกถึงการนับจำนวนหรือการจัดลำดับแบบไทยโบราณ ซึ่งนับวันคนจะลืมเลือน จึงขอบันทึกไว้ในบล็อกนี้ดังนี้

        เอก    =   หนึ่ง 

        โท     =    สอง

        ตรี    =    สาม

        จตุ    =    สี่

        เบญจ หรือ เบญจะ  =  ห้า

        ฉ     =    หก

        สัตตะ  =  เจ็ด

        อัฐ  =  แปด

        นพ  =   เก้า

        ทศ  =  สิบ

        สต หรือ สตะ  =  ร้อย