จัดอันดับมหาวิทยาลัยยังวุ่นร้องเลขาธิการกกอ.รับผิดชอบ

จัดอันดับมหาวิทยาลัยยังวุ่นร้องเลขาธิการกกอ.รับผิดชอบ

จัดอันดับมหาวิทยาลัยยังวุ่นร้องเลขาธิการกกอ.รับผิดชอบ

อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเข้าพบ “จาตุรนต์” ยื่นข้อสังเกตที่พบความผิดพลาดการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ระบุถึงข้อมูลใช้อ้างอิงไม่ถูกต้องครบถ้วน เรียกร้องให้เลขาธิการ กกอ. ออกมายอมรับความผิดพลาดและบอกให้สังคมรู้ว่าการจัดอันดับเป็นเพียงโครงการนำร่องเท่านั้น

(5ก.ย.) ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แถลงภายหลังเข้าพบนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อยื่นหนังสือข้อสังเกตที่พบความผิดพลาดของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ศ.ดร.ธีรวุฒิ กล่าวว่า การจัดอันดับใช้ข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน ลอกเกณฑ์ต่างประเทศมาใช้ประเมินทั้งหมด ไม่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมการจัดการศึกษาและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยไม่ได้ตกลงกติกาหรือมีเวลาให้เตรียมการ อย่างน้อยต้องมีเวลาตกลงเกณฑ์กันล่วงหน้าก่อน 1 ปี

อย่างไรก็ตาม การจัดอันดับดังกล่าวส่งผลให้เกิดความตกใจของนักศึกษา ผู้ปกครอง นายจ้างทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนั้น อยากให้ ศ.พิเศษภาวิช ทองโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ออกมายอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และประกาศว่าการจัดอันดับครั้งนี้เป็นเพียงโครงการนำร่องเท่านั้น

ศ.ดร.ธีรวุฒิ กล่าวว่า ตัวอย่างความผิดพลาดที่พบคือการจัดอันดับกลุ่มสาขาชีวการแพทย์ ลำดับที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คะแนนเต็มร้อยละ 20 แต่คะแนนที่ได้สูงกว่าคะแนนเต็มคือได้ร้อยละ 21.08 ซึ่งเป็นความผิดพลาดในการวิเคราะห์ข้อมูล เพราะเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลไม่น่าเชื่อถือ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ จะนำข้อสังเกตเหล่านี้แจ้งให้ รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร เลขาธิการ กกอ. คนใหม่รับทราบ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้นอีกหากจะดำเนินการจัดอันดับในปีต่อไป

ด้านนายจาตุรนต์ กล่าวว่า จะให้ผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการด้านต่าง ๆ ตั้งเป็นคณะทำงานเพื่อรวบรวมความเห็นต่อการจัดอันดับมาวิเคราะห์และชี้แจงทำความเข้าใจว่าการจัดอันดับครั้งนี้มีพื้นฐานและเกณฑ์อย่างไร ซึ่งการยกเลิกการจัดอันดับหรือไม่นั้นคิดว่าถึงอย่างไรคนก็จะนำข้อมูลเหล่านี้ไปอ้างอิงอยู่แล้ว เพียงแต่ต้องอธิบายให้เข้าใจเท่านั้น
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมการเรียนรู้

คำสำคัญ (Tags)#edu104

หมายเลขบันทึก: 48573, เขียน: 06 Sep 2006 @ 09:15 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)