ชื่นชมแผนพัฒนางานวิจัยของจุฬาฯ

          มีการพิจารณาแผนบูรณาการเพื่อพัฒนางานวิจัยของจุฬาฯ   ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 27 ก.ค. 49     ผมไม่ได้เข้าประชุม แต่เมื่อได้อ่านเอกสารก็มีความชื่นชมเป็นอันมาก  และเชื่อแน่ว่าจุฬาฯ จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนความเจริญด้านการวิจัยของชาติ

          จุดแข็ง คือการคิดอย่างเป็นระบบ   มีการจัดการที่ส่วนกลางอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม

          รายละเอียดมีมากมาย   ผมจะยกมาเฉพาะบางส่วนที่ผมชอบมากๆ   เอามาบันทึกไว้เป็นเครื่องกระตุ้นมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่ต้องการเดินในถนน  "มหาวิทยาลัยวิจัย"

          1. แนวทางหลักของการวิจัย 3 แนวทาง
                     -Health & Human Security and Environment
                     -Cultural Heritage
                     -Emerging Technology for Competition
          2. มีแผนเฉพาะด้านคุณธรรมและจริยธรรมการวิจัยในคน
          3. มีแผนเฉพาะด้าน CU.IR  (CU. Intellectual Repository - คลังปัญญาจุฬาเพื่อประเทศไทย)
          4. มีแผนเฉพาะด้าน CU.RP (CU. Research Park - อุทยานวิจัยจุฬา)  ก่อสร้างอาคาร 14 ชั้น ในเนื้อที่ 1 ไร่   เงินลงทุน 380 ล้านบาท
          5. มีแผนเฉพาะด้านการวิจัยสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 

วิจารณ์   พานิช
29 ส.ค. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัย

คำสำคัญ (Tags)#สภามหาวิทยาลัย#มหาวิทยาลัยวิจัย#จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมายเลขบันทึก: 48582, เขียน: 06 Sep 2006 @ 09:41 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 21:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)