แทบเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ ครม. เพิ่งมีมติให้เพิ่มจำนวนจาก ๘.๕ แสน เป็น ๑ ล้านเครื่องนั้น กำลังเป็นโจทย์ใหม่สำหรับอะไรอีกบางอย่าง  เช่น  เนื้อหาสาระ (contents) ที่จะบรรจุลงในเครื่อง ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะเป็นเรื่องการศึกษาโดยตรง  เรื่องนี้ทำให้ อีบุค กลายเป็นประเด็นอภิปรายของนักการศึกษาและผู้ที่ใช้กระดาษผลิตหนังสือต่างๆ ว่า อีบุค จะเข้ามาแทนที่หนังสือได้มากน้อยเพียงใด และเมื่อใด

        อีกเรื่องหนึ่งที่คนจำนวนไม่น้อยยังสงสัยอยู่ก็คือ แทบเล็ตจะช่วยให้เด็กไทยอ่านหนังสือมากกว่าเดิมหรือไม่ และรู้จักสืบค้นหาความรู้ให้เพียงพอก่อนจะตอบคำถามส่งครูได้จริงหรือไม่  และผู้ปกครองจะมีส่วนช่วยให้เด็กๆ เรียนด้วยการทำงานเองได้มากขึ้นจริงหรือไม่

        ที่สำคัญยิ่งไปกว่าสองประเด็นข้างต้นนี้ คือ ครูที่มีอยู่จะสามารถรับมือกับเนื้อหาสาระที่หลากหลายและลูกเล่นใหม่ๆที่มีมากับเทคโนโลยีรุ่นลูกรุ่นหลานได้หรือไม่  และบางกรณีถามตรงๆแบบไม่เกรงใจก็ยังได้ว่า “ครูจะทันเด็กหรือเปล่า”  (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็ก ม.หนึ่ง)

        อย่างไรก็ตาม พ่อแม่บางรายยังเหมือนกับจะไม่ค่อยวิตกกับเรื่องอย่างย่อหน้าข้างบนนี้  แต่วิตกกับภาระในการเป็นเจ้าของแทบเล็ตมากกว่า  เนื่องจากแทบเล็ตเป็นของที่รัฐบาลมอบให้เป็นสมบัติส่วนตัว  ดังนั้น การดูแลรักษา อัพเดท และซ่อมบำรุงจึงอาจจะเป็นเรื่องที่เจ้าของต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด  กระบวนการหลังนี้ คนที่ใช้คอมพิวเตอร์ทั้งหลายทราบดีว่าเป็นอย่างไร  ยิ่งเป็นของราคาถูกเพราะมีสมรรถนะจำกัดยิ่งเห็นชัดว่า รายจ่ายจะทยอยมาเล่นงานทีละน้อยแบบไม่ค่อยรู้สึก (ดังอุปมาของชาวเหนือที่ว่าเหมือน ตองกล้วยบาดมือ) แต่ยาวนานทั้งปี

       นโยบายประชานิยมที่ทุกพรรคการเมืองใช้หาเสียงในรอบทศวรรษที่ผ่านมา ได้มีส่วนฝึกให้คนไทยจำนวนหนึ่งกลายเป็นผู้ที่คอยแต่จะพึ่งพาผู้อื่นหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มากขึ้น  ถ้าคนเหล่านี้ไม่ใช่ผู้ที่เพิ่งจบปริญญาตรีมาทำงานใหม่  ไม่ใช่แรงงาน และไม่มีผลผลิตทางเกษตรไปจำนำ  เขาจะคิดอย่างไร ถ้าไม่คิดว่า มีคนอาสาจูงมือเขาไปส่ง แต่ส่งไม่สุดทางก็ปล่อยมือ  นี่คือข้อวิตกของผู้ปกครองบางรายซึ่งหวั่นว่า วันหนึ่ง แทบเล็ต อาจทำให้เขาน้ำตาแทบเล็ด ก็ได้

      ถ้ากระทรวงศึกษาธิการรับเป็นธุระเรื่องการหาซอฟต์แวร์มาให้โหลดฟรีตลอดจนการช่วยออกค่าดูแลรักษาด้วย  เชื่อว่าจะได้รับอนุโมทนาสาธุและคำแซ่ซ้องสรรเสริญแน่นอน  ข้อกล่าวหาว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าคงจะเบาลง  แต่ที่แน่ๆ ทางฝ่ายผู้ที่จะได้สัมปทานเปิดศูนย์จำหน่ายซอฟต์แวร์  ศูนย์บริการซ่อมบำรุงพร้อมอะไหล่และช่างเพื่อรับมือกับแทบเล็ตที่จะต้องชำรุดอย่างแน่นอนจำนวนมากนั้น  เขาได้เตรียมลูกคิดหรือเครื่องคิดเลขไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว  และกระทรวงศึกษาธิการจะมีส่วนกับเรื่องนี้ในสถานะใด  บรรดาพ่อแม่ทั้งหลายคงไม่อยากกระพริบตา