เตรียมทีมงานไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่าย KM ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เป็นการให้กำลังใจแก่นักจัดการความรู้ผู้ที่เสียสละเหล่านั้น จะได้มีพลังในการทำงานเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมโดยอาศัยกระบวนจัดการความรู้ที่ไม่ได้แปลกแยก แต่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนของเขา เพื่อให้โลกภายนอกได้รับรู้..... และเข้าใจ

          วันพรุ่งนี้ (6 กันยายน 2549) ทีมงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรจะเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่  เนื่องจากเราได้รับเกียรติให้ไปเล่าเรื่องการจัดการความรู้ในองค์กร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ พร้อมทั้งไปร่วมจัดบูธเล็กๆ เพื่อ ลปรร.กับเครือข่ายระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2549 นี้

          งานนี้เราปรับกระบวนการกันใหม่ โดยปกติผมหรือคุณสายัณห์ จะเป็นคนไปเล่าประสบการณ์  แต่เนื่องจากเราได้นำกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ในการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน มาปรับใช้ในงานส่งเสริมการเกษตรได้ระยะหนึ่งแล้ว   ปีนี้มีจุดนำร่อง 3 ตำบล และจุดขยายอีกหลายตำบล  ดังนั้นในวันที่ไปเล่าที่ มรภ.เชียงใหม่ เราจึงได้เชิญทีมงานวิจัยทั้งที่เป็นนักส่งเสริมการเกษตร(คุณกิจของเราและเป็นคุณอำนวยในพื้นที่) และเกษตรกรที่ได้ร่วมกระบวนการ(คุณกิจตัวจริงและนักจัดการความรู้ท้องถิ่น)ไปเล่าในครั้งนี้ และนำผลงานไปแสดงด้วย เท่าที่จะนำไปได้

          นอกจากนั้นแล้ว ยังได้เชิญคุณสมหมาย  พลอาจ คุณกิจดีเด่นของ เจ้าของรางวัล "จตุรพลัง" ประจำเดือนพฤษภาคม 2549  ของ สคส. ไปร่วมเล่าประสบการณ์ในครั้งนี้ ส่วนผมและคุณสายัญห์ ก็จะไปร่วมแจมด้วย

         อีกเหตุผลหนึ่งที่เรานำทีมงานของเราในพื้นที่ไป ลปรร. ในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้แก่ทีมงานได้ไปร่วม ลปรร. และนำเสนอสิ่งที่ได้ดำเนินการจริงๆ ในพื้นที่   ซึ่งเป็นบทบาทของคุณอำนวยในระดับจังหวัดอย่างพวกเราที่จะต้องหาโอกาสให้ได้เกิดการ ลปรร. เท่าที่จะทำได้    หากเคยอ่านบันทึกเก่าๆ ของผมท่านคงจะจำได้ผมเคยให้ตัวแทนไปนำเสนอแก่คณะทำงานจัดงานวันเกษตรกร ปี 2550 ให้โอกาสเกษตรกรที่ได้ทำ PAR และสร้างองค์ความรู้เองในพื้นที่ได้มานำเสนอผลงาน ในวันงานเกษตรกรปี 2550 แต่ไม่สำเร็จ (ลิงค์อ่าน) คณะทำงานเขาคิดว่าไม่สำคัญ  ต้องเป็นนักวิชาการผู้รู้ระดับปริญญาเอกมาให้ความรู้จะดีกว่า   เวทีที่คาดหวังไว้ก็เลยชะงักไป

          แต่ที่ มรภ.เชียงใหม่ในครั้งนี้ จึงเป็นเวทีหนึ่งที่ได้ให้โอกาสแก่เกษตรกร ซึ่งเป็นนักจัดการความรู้ท้องถิ่นตัวจริงได้ไปเล่าเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน  ให้แก่บุคคลภายนอกได้รับรู้ อย่างน้อยเราก็ได้เปิดโอกาสให้ได้มีการนำสิ่งดีๆ ที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่น ไปเผยแพร่อีกทั้งยังเป็นการให้กำลังใจแก่นักจัดการความรู้ผู้ที่เสียสละเหล่านั้น  จะได้มีพลังในการทำงานเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมโดยอาศัยกระบวนจัดการความรู้ที่ไม่ได้แปลกแยก  แต่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนของเขา เพื่อให้โลกภายนอกได้รับรู้..... และเข้าใจ

          ผลจะเป็นประการใด...คอยติดตามอ่านบันทึกต่อๆ ไปนะครับ

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร. ครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตรความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 
  • รอติดตามครับ

 

เขียนเมื่อ 

เรียน คุณบอย สหเวช

  •  ขอบพระคุณมากครับที่รอติดตามอ่าน
  • งานนี้อยู่เรียนรู้ถึง 2 วัน คงได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ ครับ

 

วิเวก
IP: xxx.188.26.180
เขียนเมื่อ 
  • ติดตามงานมาตลอด
  • วันนี้แวะมาเยี่ย
  • และจะติดตามต่อไปครับ
เขียนเมื่อ 

เรียน  คุณวิเวก

  • ขอบพระคุณมากครับที่คอยติดตามอ่านบันทึก
  • ยินดีที่จะได้ ลปรร.กันต่อไปครับ