วันนี้ได้ทำงานมากมายและเสร็จเรียบร้อยแล้ว 90 เปอร์เซนต์