ผมมีโอกาส ได้ไปเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ที่สถาบันการจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อการเพิ่มผลผลิต ประมาณปี 2546 โดยมี อ.ศิริกานดา ศรีวิลัย เป็นผู้อำนวยการสถาบันฯ

   ครั้งนั้นที่ไปเข้าร่วมอบรม มีท่านอาจารย์วิบูลย์ ได้ไปอบรมด้วย ผมได้เจอท่านแบบบังเอิญ เพราะไม่ทราบว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีใครบ้าง ผู้ที่ไปเข้ารับการอบรมจะได้รับเสื้อคอกลมสีดำ ด้านหลังมีข้อความว่า 5 ส.ทดแทนพระคุณแผ่นดิน ด้วยตัวอักษรสีแดง เสื้อตัวนี้ผมจะใส่ประจำเมื่อมีการทำกิจกรรม 5 ส. ใส่แล้วรู้สึกว่าคึกคักดีครับ เหมือนกับเสื้อ NUKM ของมน. ที่จะใส่เมื่อไปเข้าร่วมกิจกรรม KM 

    ท่านอาจารย์วิบูลย์ ได้นำเสื้อสามารถ 5 ส. ดังกล่าวมาให้ผมด้วยตนเองที่คณะฯ รู้สึกเกรงใจท่านมาก ซึ่งความจริงท่านโทร.ให้ผมไปรับด้วยตนเองก็ได้ครับ

     ผมจึงอยากให้เสื้อสามารถ 5 ส. ดังกล่าว กับผู้ที่มีความตั้งใจในการทำกิจกรรม 5 ส. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และเสื้อดังกล่าวมีอยู่เพียงตัวเดียว ผมจึงได้หาวิธีการที่จะให้เสื้อดังกล่าว

      ตอนนี้ทางคณะฯ ได้พยายามที่จะให้ทุกคนช่วยกันประหยัดรายจ่ายของคณะฯ เพื่อใช้จ่ายงบประมาณให้คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ เนื่องจากกิจกรรม 5 ส. ของคณะสหเวชศาสตร์นั้น ผมได้คิดทำกิจกรรมธนาคาร 5 ส. ขึ้น ฟังดูแล้วอาจจะงง ๆ ซึ่งความจริงธนาคาร 5 ส. หลักการง่าย ๆ คือ การแยกประเภทสิ่งของที่ใช้กับไม่ใช้ นั้นเอง โดยมีจุดรับฝากให้ เป็นการทำ ส. สะสาง ผมได้แบ่งออกเป็น 3 บัญชี (ฟังดูเหมือนกับบัญชีเงินฝากธนาคาร แต่ความจริงคือสิ่งของที่ใช้กับไม่ใช้ครับ ... ไม่รับฝากเงินครับ)

  • บัญชีฝากกระแสรายวัน คือ กระดาษหน้าเดียวที่ใช้แล้ว
  • บัญชีฝากออมทรัพย์ คือ ของใช้ส่วนตัวที่เกินความจำเป็น เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ ฯลฯ
  • บัญชีฝากประจำ คือ ของที่ไม่ต้องการใช้แล้ว

     สำหรับเสื้อสามารถ 5 ส. ของท่านอาจารย์วิบูลย์ที่จะมอบให้ มีหลักเกณฑ์ง่าย ๆ คือ ท่านที่นำกระดาษหน้าเดียว (บัญชีฝากกระแสรายวัน) มาฝากกับธนาคาร 5 ส.มากที่สุดจะได้รับเสื้อสามารถ 5 ส. ของท่านอาจารย์วิบูลย์ไป  ซึ่งมีจุดรับฝากอยู่ที่ห้องผลิตเอกสาร มีเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ห้องถ่ายเอกสาร คือ คุณพริ้มเพรา  เป็นผู้รับฝาก และจะจดบันทึกไว้ว่า ใครเป็นผู้ฝาก มีปริมาณกระดาษหน้าเดียวที่นำมาฝากกี่กิโลกรัม สำหรับท่านที่ไม่ได้แยกกระดาษมาให้ จะไม่นับปริมาณกระดาษให้ครับ  โดยหมดเขตภายในวันที่มีการทำความสะอาดใหญ่ ซึ่งคาดว่าจะเป็นวันที่ 29 กันยายน 2549

     กระดาษหน้าเดียวที่นำมาฝากกับธนาคาร 5 ส. ที่ห้องผลิตเอกสาร จะนำกลับมาใช้ภายในคณะได้อีก โดยทุกคนในคณะฯ สามารถเบิกไปใช้ได้ โดยไม่ต้องเป็นภาระเก็บไว้ในพื้นที่ของตัวเอง แต่ทั้งนี้ต้องคัดเลือกคุณภาพกระดาษที่จะนำมาใช้อีก เพื่อประหยัดรายจ่ายของคณะครับ

                                                                                       บอย สหเวช
                                                                                         5 ก.ย. 49