การเสียสละของหมอโฮจุน  เดินทางไปสอบเพื่อเป็นหมอหลวงระหว่างทางมีชาวบ้านมาให้หมอโฮจุนช่วยรักษาจนกระทั่งไปสอบไม่ทัน  แต่สิ่งที่ได้คือเขาได้เป็นขวัญใจของชาวบ้านซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่คิดว่าจะได้รับ  สิ่งที่เขาได้คิดคือหมอต้องดูแลคนไข้  เปรียบเทียบกับอาชีพครู  คนไข้ของครูก็คือ  นักเรียน  ที่ครูต้องดูแลเหมือนกับหมอที่ต้องดูแลคนไข้  ครูต้องดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่ามัวแต่ทำผลงานโดยละทิ้ง        นักเรียน โดยเอาเปรียบคนที่ตั้งใจทำงานดูแลนักเรียนเหมือนกับหมอโฮจุนที่ดูแลคนไข้โดยม่ได้หวังอะไร