ระบบตัวเลขฐานสิบ  จะใช้เลขโดดจำนวนสิบตัว  คือ 0 ,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  

ตารางค่าประจำหลักของระบบตัวเลขฐานสิบ

หลักที่