การทำความดีนั้นทำได้ง่ายกว่าการเป็นคนดี  การทำความดีวันละนิด

สะสมทุกวันก็จะทำให้เรามีความสุข  ความเจริญ  บุญกุศลก็ส่งผลไปสู่

อนาตคข้างหน้า ขอให้เรามาทำความดีกันเถอะ