การจัดทำแบบฝึกการรวมจำนวน  1-5

จุดประสงค์    ให้นักเรียนรู้เกี่ยวับการรวมจำนวน  1-5

คำสั่ง            นักเรียนX  ภาพตามคำสั่ง