ติดต่อ

  ติดต่อ

การศึกษานอกสถานที่

  การไปทัศนศึกษา  
การพานักเรียนไปทัศนศึกษา  เป็นการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง  นักเรียนจะชอบและมีความสนุกสนานในการทัศนศึกษา

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 48451, Created: , Updated, , License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, Read: Click

Comments (0)