โรงพยาบาลทันตกรรม ร่วมกับหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง ทันตะ มข. จัดกิจกรรมดีๆ อีกแล้วนะคะ เป็นกิจกรรมที่เน้นปฏิบัติให้เกิดความชำนาญ เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ก่อนถึงมือแพทย์ ในวันที่ 6 กันยายน 2549 เริ่มเวลา 13.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องบรรยายการศึกษาต่อเนื่อง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ทันตะ มข. จึงขอเชิญคณาจารย์  นักศึกษาทันตแพทย์  และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว