ฟ้าและท้องทะเลกับลมนั้นมีอยู่  แต่ใครจะรู้ จะรู้ว่ามีอะไรในใจฉัน

 


ก็คงจะมีอะไรไว้ให้กัน ก็คงจะมีแต่วันที่สดใส ก็คงมีเดือนแหละดาวดวงนั้นที่เธอฝันใฝ่....

 

 

ฟ้าและท้องทะเลกับลมนั้นรู้อยู่ แหละเธอก็รู้ก็รู้ว่ามีแต่เธอในใจฉัน

 

จะเก็บเอาความห่วงใยไว้ให้กัน เก็บเอาคืนแหละวันที่ดีไว้ เก็บเอาเดือนและดาวดวงนั้นที่เธอฝันใฝ่ มาให้เธอ

 

 

จะรักเพียงเธอ แหละพร้อมจะทำให้เธอสดใส

 

 

 

ฉันมั่นใจ เรามีอะไรอะไรที่เข้ากัน

 

ก็คงจะมีแต่เธอที่รู้ใจกัน ก็คงจะมีแต่เธอเท่านั้น

 

 

ก็เธอคือดวงตะวัน ที่ฉันนั้นมีอยู่เต็มหัวใจ

 

 

แม้ดินฟ้าจะเป็นอย่างไรก็ยังอยู่ ก็ใจมันรู้มันรู้ว่ามีสิ่งเดียวคือเธอนั้น

 

จะเก็บเอาความห่วงใยไว้ให้กัน เก็บเอาคืนแหละวันที่ซึ้งใจ

 

เก็บเอาเดือนและดาวดวงนั้นที่เธอฝันใฝ่

"มาให้เธอ"


เพลง "ให้เธอ"

ศิลปิน วสันต์ โชติกุล GMM Grammy

ภาพโดย ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

สถานที่ เขื่อนสิริกิตต์ จังหวัดอุตรดิตถ์