วันนี้กลับมาถึงที่ทำงาน...เริ่มเข้าสู่กระบวนการดำเนินชีวิต...
มีหลายเรื่องที่รอให้สะสาง...
สำหรับเรื่อง R2R...ได้คุยกับพี่อื๋อบ้าง...ว่าเราจะขับเคลื่อนอะไรอย่างไรต่อ...
แต่ในส่วนเดิมนั้นเราก็ขับเคลื่อนกันต่อไป...และ Idea ใหม่ที่ได้มาจะนำมาปรับกระบวนการดำเนิน R2R ให้เกิดขึ้น เติบโตขึ้น...

       เช้านี้มีเรื่องปิติ...พี่หน่อย (คุณนภาพร) มาปรึกษาว่า การพัฒนางานประจำที่ตนกำลังทำอยู่นี้ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริการการส่งต่อผู้ป่วยนั้น สามารถมาพัฒนาเป็นงานวิจัยได้ไหม และอยากมาร่วมในทีม R2R ด้วย ดิฉันยินดีอย่างยิ่ง...และบอกว่า R2R ไม่มีกรอบ ไม่มีรูปแบบตายตัว หากว่าเป็นการพัฒนางานประจำด้วยกระบวนการวิจัยนั้น สามารถทำได้เลย

...
       เมื่อเช้าคุยกับพี่อื๋อ..(คุณเพ็ญประกาย สร้อยคำ) คุณเอื้อน้อยๆ...ในโครงการของเราว่าเราจะทำอะไร ก่อนอื่นเรานัดคุยกันในทีมก่อนในวันพรุ่งนี้...จากนั้นสัปดาห์หน้าเราจะคุยกันในทีมใหญ่ โดยมีท่านผู้อำนวยการหรือคุณเอื้อใหญ่เชิญท่านมาร่วมพูดคุยด้วย...จากนั้นเราก็คงจะฟอร์มทีมที่เป็นรูปแบบชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่จะคอยเป็นศูนย์อำนวยการหรือเอื้ออำนวยให้ทีมสามารถประสานงานกันได้คล่องตัวมากขึ้น...

       ที่คิดไว้ที่เราจะไปขายแนวคิดนั้น ก็มีห้อง Lab ฝ่ายเภสัชกรรม และกายภาพบำบัด ที่มีความสนใจอยากจะทำการพัฒนางานประจำของตนเองด้วยกระบวนการวิจัย ก็อาจจะได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะว่าจะเกิดเครือข่ายเพิ่มมากขึ้นหรือไม่อย่างไร...แต่ ณ ตอนนี้เราก็ได้แต่หวังว่า...สิ่งที่เรากำลังดำเนินนี้พยายามก้าวเดินอย่างมั่งคง...เพื่อความยั่งยืนในการทำงานจริง...