พิธีส่งลูกเสือสำรองไปเป็นลูกเสือสามัญ พิธีส่งลูกเสือสำรองไปเป็นลูกเสือสามัญ ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ ๑.        กองลูกเสือสำรองทำรูปวงกลมใหญ่ กองลูกเสือสามัญทำรูปเกือกม้า ๒.      ระหว่างกองทั้งสองมีการแบ่งเขตแดน (อาจใช้เชือก ไม้พลอง หรือโรยปูนขาวก็ได้) ๓.      กองลูกเสือทั้งสองมีธงประจำกองและป้ายคำขวัญของตนและอยู่ในเขตแดนของตน ให้รองผู้กำกับเป็นคนถือไว้ ๔.      กองลูกเสือสำรองทำแกรนด์ฮาวล์ ๕.      ผู้กำกับลูกเสือสำรองอธิบายความหมายของการจะทำพิธีส่ง ให้กองทราบ ๖.       ผู้กำกับลูกเสือสำรองเรียกลูกเสือที่จะส่งมายืนหน้าผู้กำกับ แล้วอบรมสั่งสอนในการที่จะจากไป แล้วให้ทวนคำปฏิญาณอีกครั้งหนึ่ง โดยสั่งว่า  เพื่อเป็นที่แน่ใจว่าเจ้ายังจำคำปฏิญาณของเจ้าได้ ขอให้เจ้าทบทวนคำปฏิญาณอีกครั้ง แล้วลูกเสือก็กล่าวคำปฏิญาณ ๗.      ลูกเสือกลับหลังหันไปล่ำลาลูกเสือเฉพาะในหมู่ของตนโดยการสัมผัสมือ แล้วกลับมายืนหน้าผู้กำกับ ๘.      ผู้กำกับลูกเสือสำรองสั่งเปิดทางเพื่อนำลูกเสือออกไปหาผู้กำกับลูกเสือสามัญที่เส้นกั้นแดน ขณะออกเดินกองลูกเสือสำรองไชโยให้แก่เขา ๓ ครั้ง ๙.       ผู้กำกับลูกเสือสำรองจะแนะนำและฝากฝังลูกเสือสำรองกับผู้กำกับลูกเสือสามัญ แล้วนำลูกเสือสำรองข้ามแดนไป (ถ้าหากลูกเสือสำรองคนใดได้รับเครื่องหมายเสือเผ่น ก็ให้กระโดดข้าม) ๑๐.    ผู้กำกับลูกเสือสำรองท่านนั้นไปแนะนำให้รู้จักนายหมู่ของหมู่ลูกเสือที่จะเข้าไปปอยู่ ๑๑.    นายหมู่ลูกเสือสามัญแนะนำให้ลูกเสือสำรองรู้จักกับลูกเสือสามัญในหมู่ที่ตนเข้าไปอยู่นั้น ๑๒.    พิธีเสร็จสิ้นด้วยการส่งเสียงร้อนของลูกเสือสามัญ หรือไชโย ๓ ครั้ง

หมายเหตุ ๑.             ผู้กำกับจะอธิบายและสั่งสอนลูกเสือว่า ตามที่ลูกเสือได้เรียนรู้วิชาการต่างๆ ในชั้นหนึ่งแล้วนั้น เปรียบเสมือนได้ลืมตาข้างหนึ่งแล้ว  และพร้อมที่จะเริ่มมองเห็นตาอีกข้างหนึ่ง  ลูกเสือจะโตขึ้นและแข็งแรงขึ้น และบางทีจะฉลาดขึ้นบ้างอีกเล็กน้อย  ฉะนั้นจึงขอให้เอาใจใส่เรียนรู้  ในสิ่งที่จะต้องกระทำยากขึ้นอีกและให้พยายามทำอย่างดีที่สุดจริง ๆ ๒.            ผู้กำกับจะเตือนลูกเสือให้ระลึกถึงความหมายของดาวดวงที่ ๒ ว่า เป็นการที่ลูกเสือได้แสดงแล้วว่าบัดนี้ตาทั้งสองข้างได้ลืมขึ้นอย่าง    แจ่มใสเหมือนกับดาวสามารถที่จะมองเห็นอะไรได้โดยเร็วและแจ่มแจ้ง  เตรียมพร้อมที่จะกระทำสิ่งที่พึงกระทำให้มองไปรอบๆ  และดูว่าจะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างไร  ต่อไปจะได้เป็นลูกเสือสำรองที่เก่งและมี ประโยชน์ผู้หนึ่ง  ให้หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาพิเศษ ๓.            ผู้กำกับให้โอวาทเมื่ออยู่ในพิธีนั้นว่า บัดนี้ลูกเสือสำรองทุกคนก็ได้เติบโตและเรียนรู้เรื่องราวของการที่จะเป็นลูกเสือที่ดีแล้ว  และเชื่อมั่นในตัวเองว่าจะสามารถนำเอาความรู้ที่มีอยู่ทำประโยชน์ให้กับตนเองและอื่นได้ทุกเมื่อ