พิธีส่งลูกเสือสำรองไปเป็นลูกเสือสามัญ

พิธีส่งลูกเสือสำรองไปเป็นลูกเสือสามัญ
พิธีส่งลูกเสือสำรองไปเป็นลูกเสือสามัญ พิธีส่งลูกเสือสำรองไปเป็นลูกเสือสามัญ ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ ๑.        กองลูกเสือสำรองทำรูปวงกลมใหญ่ กองลูกเสือสามัญทำรูปเกือกม้า ๒.      ระหว่างกองทั้งสองมีการแบ่งเขตแดน (อาจใช้เชือก ไม้พลอง หรือโรยปูนขาวก็ได้) ๓.      กองลูกเสือทั้งสองมีธงประจำกองและป้ายคำขวัญของตนและอยู่ในเขตแดนของตน ให้รองผู้กำกับเป็นคนถือไว้ ๔.      กองลูกเสือสำรองทำแกรนด์ฮาวล์ ๕.      ผู้กำกับลูกเสือสำรองอธิบายความหมายของการจะทำพิธีส่ง ให้กองทราบ ๖.       ผู้กำกับลูกเสือสำรองเรียกลูกเสือที่จะส่งมายืนหน้าผู้กำกับ แล้วอบรมสั่งสอนในการที่จะจากไป แล้วให้ทวนคำปฏิญาณอีกครั้งหนึ่ง โดยสั่งว่า  เพื่อเป็นที่แน่ใจว่าเจ้ายังจำคำปฏิญาณของเจ้าได้ ขอให้เจ้าทบทวนคำปฏิญาณอีกครั้ง แล้วลูกเสือก็กล่าวคำปฏิญาณ ๗.      ลูกเสือกลับหลังหันไปล่ำลาลูกเสือเฉพาะในหมู่ของตนโดยการสัมผัสมือ แล้วกลับมายืนหน้าผู้กำกับ ๘.      ผู้กำกับลูกเสือสำรองสั่งเปิดทางเพื่อนำลูกเสือออกไปหาผู้กำกับลูกเสือสามัญที่เส้นกั้นแดน ขณะออกเดินกองลูกเสือสำรองไชโยให้แก่เขา ๓ ครั้ง ๙.       ผู้กำกับลูกเสือสำรองจะแนะนำและฝากฝังลูกเสือสำรองกับผู้กำกับลูกเสือสามัญ แล้วนำลูกเสือสำรองข้ามแดนไป (ถ้าหากลูกเสือสำรองคนใดได้รับเครื่องหมายเสือเผ่น ก็ให้กระโดดข้าม) ๑๐.    ผู้กำกับลูกเสือสำรองท่านนั้นไปแนะนำให้รู้จักนายหมู่ของหมู่ลูกเสือที่จะเข้าไปปอยู่ ๑๑.    นายหมู่ลูกเสือสามัญแนะนำให้ลูกเสือสำรองรู้จักกับลูกเสือสามัญในหมู่ที่ตนเข้าไปอยู่นั้น ๑๒.    พิธีเสร็จสิ้นด้วยการส่งเสียงร้อนของลูกเสือสามัญ หรือไชโย ๓ ครั้ง

หมายเหตุ ๑.             ผู้กำกับจะอธิบายและสั่งสอนลูกเสือว่า ตามที่ลูกเสือได้เรียนรู้วิชาการต่างๆ ในชั้นหนึ่งแล้วนั้น เปรียบเสมือนได้ลืมตาข้างหนึ่งแล้ว  และพร้อมที่จะเริ่มมองเห็นตาอีกข้างหนึ่ง  ลูกเสือจะโตขึ้นและแข็งแรงขึ้น และบางทีจะฉลาดขึ้นบ้างอีกเล็กน้อย  ฉะนั้นจึงขอให้เอาใจใส่เรียนรู้  ในสิ่งที่จะต้องกระทำยากขึ้นอีกและให้พยายามทำอย่างดีที่สุดจริง ๆ ๒.            ผู้กำกับจะเตือนลูกเสือให้ระลึกถึงความหมายของดาวดวงที่ ๒ ว่า เป็นการที่ลูกเสือได้แสดงแล้วว่าบัดนี้ตาทั้งสองข้างได้ลืมขึ้นอย่าง    แจ่มใสเหมือนกับดาวสามารถที่จะมองเห็นอะไรได้โดยเร็วและแจ่มแจ้ง  เตรียมพร้อมที่จะกระทำสิ่งที่พึงกระทำให้มองไปรอบๆ  และดูว่าจะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างไร  ต่อไปจะได้เป็นลูกเสือสำรองที่เก่งและมี ประโยชน์ผู้หนึ่ง  ให้หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาพิเศษ ๓.            ผู้กำกับให้โอวาทเมื่ออยู่ในพิธีนั้นว่า บัดนี้ลูกเสือสำรองทุกคนก็ได้เติบโตและเรียนรู้เรื่องราวของการที่จะเป็นลูกเสือที่ดีแล้ว  และเชื่อมั่นในตัวเองว่าจะสามารถนำเอาความรู้ที่มีอยู่ทำประโยชน์ให้กับตนเองและอื่นได้ทุกเมื่อ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พิธีการลูกเสือสำรอง

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียน#ลูกเสือ#บ้านกระทุ่ม

หมายเลขบันทึก: 48398, เขียน: 05 Sep 2006 @ 13:18 (), แก้ไข: 15 Jun 2012 @ 18:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

แนน
IP: xxx.24.5.131
เขียนเมื่อ 

ครูต้อย L.T.C. 58

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1

อีเมลติดต่อ

มีต่อ »

home / blog / cscout / 48398

อ่าน: 569 พิธีส่งลูกเสือสำรองไปเป็นลูกเสือสามัญ

พิธีส่งลูกเสือสำรองไปเป็นลูกเสือสามัญพิธีส่งลูกเสือสำรองไปเป็นลูกเสือสามัญพิธีส่งลูกเสือสำรองไปเป็นลูกเสือสามัญ ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้๑. กองลูกเสือสำรองทำรูปวงกลมใหญ่ กองลูกเสือสามัญทำรูปเกือกม้า๒. ระหว่างกองทั้งสองมีการแบ่งเขตแดน (อาจใช้เชือก ไม้พลอง หรือโรยปูนขาวก็ได้)๓. กองลูกเสือทั้งสองมีธงประจำกองและป้ายคำขวัญของตนและอยู่ในเขตแดนของตน ให้รองผู้กำกับเป็นคนถือไว้๔. กองลูกเสือสำรองทำแกรนด์ฮาวล์๕. ผู้กำกับลูกเสือสำรองอธิบายความหมายของการจะทำพิธีส่ง ให้กองทราบ๖. ผู้กำกับลูกเสือสำรองเรียกลูกเสือที่จะส่งมายืนหน้าผู้กำกับ แล้วอบรมสั่งสอนในการที่จะจากไป แล้วให้ทวนคำปฏิญาณอีกครั้งหนึ่ง โดยสั่งว่า “เพื่อเป็นที่แน่ใจว่าเจ้ายังจำคำปฏิญาณของเจ้าได้ ขอให้เจ้าทบทวนคำปฏิญาณอีกครั้ง” แล้วลูกเสือก็กล่าวคำปฏิญาณ๗. ลูกเสือกลับหลังหันไปล่ำลาลูกเสือเฉพาะในหมู่ของตนโดยการสัมผัสมือ แล้วกลับมายืนหน้าผู้กำกับ๘. ผู้กำกับลูกเสือสำรองสั่งเปิดทางเพื่อนำลูกเสือออกไปหาผู้กำกับลูกเสือสามัญที่เส้นกั้นแดน ขณะออกเดินกองลูกเสือสำรองไชโยให้แก่เขา ๓ ครั้ง๙. ผู้กำกับลูกเสือสำรองจะแนะนำและฝากฝังลูกเสือสำรองกับผู้กำกับลูกเสือสามัญ แล้วนำลูกเสือสำรองข้ามแดนไป (ถ้าหากลูกเสือสำรองคนใดได้รับเครื่องหมายเสือเผ่น ก็ให้กระโดดข้าม)๑๐. ผู้กำกับลูกเสือสำรองท่านนั้นไปแนะนำให้รู้จักนายหมู่ของหมู่ลูกเสือที่จะเข้าไปปอยู่๑๑. นายหมู่ลูกเสือสามัญแนะนำให้ลูกเสือสำรองรู้จักกับลูกเสือสามัญในหมู่ที่ตนเข้าไปอยู่นั้น๑๒. พิธีเสร็จสิ้นด้วยการส่งเสียงร้อนของลูกเสือสามัญ หรือไชโย ๓ ครั้ง

หมายเหตุ๑. ผู้กำกับจะอธิบายและสั่งสอนลูกเสือว่า “ ตามที่ลูกเสือได้เรียนรู้วิชาการต่างๆ ในชั้นหนึ่งแล้วนั้น เปรียบเสมือนได้ลืมตาข้างหนึ่งแล้ว และพร้อมที่จะเริ่มมองเห็นตาอีกข้างหนึ่ง ลูกเสือจะโตขึ้นและแข็งแรงขึ้น และบางทีจะฉลาดขึ้นบ้างอีกเล็กน้อย ฉะนั้นจึงขอให้เอาใจใส่เรียนรู้ ในสิ่งที่จะต้องกระทำยากขึ้นอีกและให้พยายามทำอย่างดีที่สุดจริง ๆ”๒. ผู้กำกับจะเตือนลูกเสือให้ระลึกถึงความหมายของดาวดวงที่ ๒ ว่า “ เป็นการที่ลูกเสือได้แสดงแล้วว่าบัดนี้ตาทั้งสองข้างได้ลืมขึ้นอย่าง แจ่มใสเหมือนกับดาวสามารถที่จะมองเห็นอะไรได้โดยเร็วและแจ่มแจ้ง เตรียมพร้อมที่จะกระทำสิ่งที่พึงกระทำให้มองไปรอบๆ และดูว่าจะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างไร ต่อไปจะได้เป็นลูกเสือสำรองที่เก่งและมี ประโยชน์ผู้หนึ่ง ให้หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาพิเศษ”๓. ผู้กำกับให้โอวาทเมื่ออยู่ในพิธีนั้นว่า “ บัดนี้ลูกเสือสำรองทุกคนก็ได้เติบโตและเรียนรู้เรื่องราวของการที่จะเป็นลูกเสือที่ดีแล้ว และเชื่อมั่นในตัวเองว่าจะสามารถนำเอาความรู้ที่มีอยู่ทำประโยชน์ให้กับตนเองและอื่นได้ทุกเมื่อ

หมวดหมู่: เรื่องทั่วไป

คำสำคัญ: โรงเรียน ลูกเสือ บ้านกระทุ่ม

สร้าง: อ. 05 ก.ย. 2549 @ 13:18 แก้ไข: พ. 06 ก.ย. 2549 @ 09:25 ขนาด: 12133 ไบต์

พิธีการ พิธีการ คือ แนวทางสำหรับการปฏิบัติที่ได้กำหนดให้มีขึ้นเพื่อให้ผู้ที่เข้ามาร่วมในหมู่หรือคณะได้ปฏิบัติตามทุกคน ประโยชน์ของพิธีการ ๑. ทำให้มีระเบียบวัยในตนเอง ๒. ทำให้เกิดความรู้สึกและเข้าใจว่าเป็นพวกเดียวกัน ๓. ก่อให้เกิดความรักและความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะ ๔. ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจกับผู้ที่ได้ปฏิบัติพิธีการนั้นๆ พิธีการลูกเสือสำรอง พิธีการของลูกเสือสำรองแบ่งออกเป็น ๒ หัวข้อใหญ่ คือ ๑. พิธีการปกติ ๒. พิธีการพิเศษ พิธีการปกติ คือ พิธีการที่เป็นธรรมเนียมที่ลูกเสือสำรอง(ส่วนใหญ่ในโลก) ได้ปฏิบัติอยู่เป็นประจำทุกครั้งที่มีการฝึกอบรมและเป็นการปฏิบัติในทำนองเดียวกัน คือ - การทำแกรนด์ฮาวล์ - การชักธงชาติ - การเปิดประชุมกองและการปิดประชุมกอง พิธีการพิเศษ คือ พิธีการไม่ได้ปฏิบัติเป็นประจำ แต่อาจปฏิบัติในโอกาสพิเศษ เป็นครั้งคราว เมื่อถึงกำหนดเวลา ได้แก่ - พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสำรอง (พิธีปฎิญาณตน หรือพิธีต้อนรับลูกเสือใหม่) - พิธีประดับดาวดวงที่ ๑ - พิธีประดับดาวดวงที่ ๒ - พิธีประดับดาวดวงที่ ๓ - พิธีส่งลูกเสือสำรองไปเป็นลูกเสือสามัญ

ไม่เห็นจะดีตรงไหน