พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสำรอง

พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสำรอง
พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสำรอง                                 ในพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสำรองหรือเรียกว่าพิธีปฏิญาณตนหรือเรียกว่าพิธีต้อนรับลูกเสือใหม่นั้น  ให้เป็นหน้าที่ของกองลูกเสือต่างกองต่างจัดทำ  มีอยู่  วิธี  คือ                  วิธีที่ ๑   มีกองลูกเสืออยู่แล้ว                  วิธีที่    ยังไม่มีกอง  เป็นการตั้งกองใหม่  ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ ก.       มีกองลูกเสืออยู่ก่อนแล้ว ๑.             กองลูกเสือสำรอง  ทำรูปวงกลมใหญ่ ๒.            หมวกที่ติดเครื่องหมายลูกเสือสำรองแล้ว  กับเครื่องหมายลูกเสือสำรองที่ติดเหนือกระเป๋าเสื้ออยู่ที่ผู้กำกับ ๓.             ธงประจำกอง  ( ถ้ามี )  ให้รองผู้กำกับถือไว้ในท่าตรงนอกวงกลม ๔.             ลูกเสือใหม่อยู่นอกวงกลม ( แต่งเครื่องแบบครบเว้นแต่เครื่องหมายลูกเสือสำรองที่จะติดเหนือกระเป๋าเสื้อกับหมวกอยู่ที่ผู้กำกับ )  ด้านหลังของหมู่ที่ตนเข้าไปอยู่ ๕.             ผู้กำกับเรียกลูกเสือใหม่เข้ามาในวงกลมหน้าผู้กำกับ ( หากหลายคนให้เข้าแถวหน้ากระดาน ) ๖.             ผู้กำกับสอบถามลูกเสือใหม่  ดงนี้ ผู้กำกับ          เจ้าต้องการเป็นลูกเสือสำรองใช่ไหม ลูกเสือใหม่      เจ้าเข้าใจกฎ  คำปฎิญาณ  การทำความเคารพและการทำ แกรนด์ฮาวล์หรือไม่ ลูกเสือใหม่    ข้าเข้าใจและปฏิบัติได้ ผู้กำกับ          กฎมีว่าอย่างไร ลูกเสือใหม่    ข้อ ๑ ลูกเสือสำรองทำตามลูกเสือรุ่นพี่ ข้อ ๒ ลูกเสือสำรองไม่ทำตามใจตนเอง ผู้กำกับ          ถ้าเช่นนั้นจะให้เชื่อได้หรือไม่ว่า ข้อ ๑ เจ้าจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ ข้อ ๒ เจ้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสำรองและบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น    ทุกวัน                                 ลูกเสือใหม่            ทำวันทยหัตถ์  ข้าสัญญาว่า                                 ข้อ ๑ ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์                                 ข้อ ๒   ข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสำรองและบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวัน เจ้าจงรักษาคำมั่นสัญญาของเจ้าไว้ให้มั่นต่อไป  บัดนี้เจ้าได้เข้าเป็นลูกเสือสำรอง  และเป็นสมาชิกผู้หนึ่งของคณะพี่น้องลูกเสือแห่งโลกอันยิ่งใหญ่แล้ว ๗.            ผู้กำกับมอบเครื่องหมายลูกเสือสำรองสำหรับติดเหนือกระเป๋าและมอบหมวกให้ลูกเสือรับมาสวมเอง  ลูกเสือทำวันทยหัตถ์และลดมือลง  แล้วสัมผัสมือกับผู้กำกับ ในกรณีที่ผู้กำกับกลุ่มเป็นประธาน  หรือเชิญผู้อื่นเป็นประธาน   ก็ควรให้ทำหน้าที่แทนผู้กำกับตาม  ข้อ ๗ นี้ ๘.             เสร็จแล้ว  ลูกเสือใหม่ทำกลับหลังหัน  ทำความเคารพด้วยท่า  วันทยหัตถ์   เช่นกัน  แล้วลดมือลงพร้อมกัน  ( โดยไม่ต้องสั่ง ) ๙.             ผู้กำกับสั่งลูกเสือใหม่เข้าประจำหมู่โดยสั่งว่า  ลูกเสือใหม่เข้าประจำหมู่ วิ่ง ลูกเสือใหม่วิ่งเข้าประจำหมู่ของตน ( ซึ่งจัดแบ่งไว้เรียบร้อยแล้ว ) ๑๐.         เสร็จสิ้นด้วยการทำแกรนด์ฮาวล์

                       

  ข.       ยังไม่มีกองลูกเสือ ๑.             ลูกเสือใหม่ทั้งหมดเข้าแถวเป็นแถวตอนหมู่หน้าผู้กำกับแต่งเครื่องแบบครบเว้นแต่เครื่องหมายลูกเสือสำรองที่จะติดเหนือกระเป๋าเสื้อกับหมวกอยู่ที่ผู้กำกับ ๒.            หมวกที่ติดเครื่องหมายลูกเสือสำรองแล้ว  กับเครื่องหมายลูกเสือสำรองที่จะติดเหนือกระเป๋าเสื้ออยู่ที่ผู้กำกับ ๓.             ธงประจำกอง ( ถ้ามี ) ให้รองผู้กำกับถือไว้ได้ในท่าตรงนอกวงกลม ๔.             ผู้กำกับเรียกลูกเสือใหม่ออกมายืนหน้าผู้กำกับครั้งละหมู่โดยออกคำสั่งว่า  หมู่สี ……….. ” ให้หมู่สีนั้นออกมายืนเป็นแถวหน้ากระดาน ๕.             ผู้กำกับสอบถามลูกเสือใหม่  ( เหมือนอย่างมีกองลูกเสืออยู่ก่อนแล้ว ) ๖.             เมื่อผู้กำกับหรือประธานมอบเครื่องหมายและหมวกและสัมผัสมือกับลูกเสือใหม่แล้ว  ให้ลูกเสือใหม่ไปเข้าแถวเตรียมเป็นรูปวงกลม ( หมายความว่า  เมื่อทุกหมู่เข้าแถวเรียบร้อยแล้ว  จะเป็นวงกลมล้อมรอบผู้กำกับ  โดยออกคำสั่งว่า ลูกเสือใหม่เข้าประจำที่ วิ่ง ลูกเสือใหม่วิ่งไปเข้าที่ของตน ( ซึ่งผู้กำกับนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ) ) ๗.            เสร็จสิ้นด้วยการทำแกรนด์ฮาวล์ หมายเหตุ ๑.             ขณะที่ลูกเสือกล่าวคำปฎิญาณต่อหน้าผู้กำกับนั้นผู้กำกับทำวันทยหัตถ์ ( นิ้ว )  ส่วนรองผู้กำกับหรือผู้บังคับบัญชาลูกเสืออื่นๆ ทำรหัสลูกเสือ  นิ้ว ๒.            ลูกเสือผู้ใดได้กระทำพิธีปฎิญาณตนแล้ว  ขณะที่ลูกเสือใหม่กล่าว คำปฎิญาณนั้นต้องทำวันทยาหัตถ์ด้วย  ลูกเสือผู้ใดยังไม่ได้ปฎิญาณตนไม่ต้องทำคงยืนตรงเฉยๆ ๓.             การสั่งให้แถวแยก  หมายความว่าแยกไปเรียนวิชาอื่นให้สั่งว่า แพค - แยก   หรือ กอง - แยก ลูกเสือทำขวาหันแล้วแยกไป ๔.             การสั่งให้เลิกแถว  หมายความว่าเลิกจากการเรียนแล้วหรือปิดการประชุมให้สั่งว่า แพค - เลิก   หรือ  กอง - เลิก   ลูกเสือทำวันทยหัตถ์ ( หรือวันทยาวุธ )  แล้วขวาหัน  เลิกแถวไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พิธีการลูกเสือสำรอง

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียน#ลูกเสือ#บ้านกระทุ่ม

หมายเลขบันทึก: 48392, เขียน: 05 Sep 2006 @ 13:07 (), แก้ไข: 07 Jun 2012 @ 13:28 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

IP: xxx.7.140.68
เขียนเมื่อ 
มีแผนการสอนลูกเสือสำรองดาวดวงที่3   ช่วยลงให้ด้วยขอบคุณมาก