การทำแกรนด์ฮาวล์                 การทำแกรนด์ฮาวล์  ผู้กำกับจะต้องเลือกที่ให้เหมาะสมเสียก่อน  และยืนอยู่ในท่าตรง  แล้วจึงเรียกและปฏิบัติต่อไป    ๑.             ผู้กำกับลูกเสือ  เรียก  แพ็ค - แพ็ค แพ็ค   ( แพ็ค  คำท้ายให้เน้นให้หนัก  พร้อมกับทำสัญญามือแกว่งรอบตัวเป็นรูปวงกมล ( มีรองผู้กำกับยืนอยู่นอกวงกลมและหลังผู้กำกับ ) ๒.            ลูกเสือสำรอง  เมื่อได้ยินเสียงเรียกของผู้กำกับทุกคนจะต้องขานรับพร้อมกันทันทีว่า แพ็ค   แล้ววิ่งมาเข้าแถวเป็นรูปวงกลมเล็กล้อมรอบผู้กำกับ ( นายหมู่ของหมู่บริการ              อยู่ตรงหน้าผู้กำกับจากนั้นก็เรียงไปตามลำดับ   ให้ไหล่ต่อไหล่ชิดกัน ) ๓.             ผู้กำกับลูกเสือผายมือทั้งสองออกไปข้างๆ เล็กน้อย  นิ้วทั้งห้าชิดกัน  ฝ่ามือแบหงาย ( แล้วลดมือลงเพื่อตรวจดูความเรียบร้อย ) ๔.             ลูกเสือสำรองเมื่อเห็นสัญญาณนี้  ทุกคนจับมือกันขยายออก  เป็นรูปวงกลมใหญ่จนแขนตึงจึงปล่อยมือและจัดวงกลมให้เรียบร้อย ๕.             ผู้กำกับลุกเสือตรวจดูเห็นว่าวงกลมเรียบร้อยดีแล้ว  ให้กางแขนออกไปข้างๆ  เสมอไหล่ขนานกับพื้นนิ้วทั้ง 5 ชิดกัน ฝ่ามือแบหงายแล้วพลิกฝ่ามือคว่ำลงละงองุ้ม  เป็นสัญญาณให้ลูกเสือนั่งลง ๖.             ลูกเสือสำรองทุกคนนั่งลงทันทีที่ให้นั่งลงบนส้นเท้าทั้งสองแขนทั้งสองเหยียดตรงอยู่ระหว่างเข่า  มือทั้งสองห่างกันพอควร  แบะเข่าออกเล็กน้อย  นิ้วชี้และนิ้วกลางทั้งสองมือเหยียดชิดกัน และแตะพื้นนิ้วอื่นๆ  งอไว้ในอุ้งมือ ( คือนิ้วหัวแม่มือกดนิ้วนางกับนิ้วก้อย) ๗.            ผู้กำกับลูกเสือพลิกฝ่ามือทั้งสองหงายขึ้น  เป็นสัญญาณให้ลูกเสือร้อง ๘.             ลูกเสือสำรองทุกคนแหงหน้าร้องขึ้นพร้อมกันว่า อา-เค-ลา เรา-จะ-ทำดี-ที่-สุด พอขาดคำว่า สุด ให้ลูกเสือทุกคนกระโดดยืนขึ้น เท้าทั้งสองชิดติดกัน พร้อมกับยกมือทั้งสองที่อยู่ในท่านั่งไปไว้เหนือหูและชิดหู ๙.             นายหมู่ลูกเสือซึ่งทำหน้าที่เป็นหมู่บริการในวันนั้น (ที่หันหน้าตรงกับผู้กำกับ) จะร้องขึ้นว่า  จงทำดี-จงทำดี-จงทำดี การร้องให้หันไปทางซ้ายก่อน  ตรงหน้า-ขวา ทีละครั้ง (เวลาร้องไม่ต้องผงกศีรษะ) ๑๐.         เมื่อสิ้นคำที่สามแล้ว  ให้ลูกเสือทุกคนลดมือซ้ายมาแนบลำตัวอย่างว่องไว ( มือแบออก)  ส่วนมือขวาลดลงมาทำท่าวันทยหัตถ์ แล้วร้องขึ้นพร้อมกันว่า                                    เราจะทำดี-จะทำดี-จะทำดี   ขณะที่ลูกเสือร้องนี้  ให้ผู้กำกับทำวันทยหัตถ์ตามแบบลูกเสือสำรอง (สองนิ้ว) เป็นการรับการเคารพของลูกเสือและอาจจะกล่าวคำขอบใจหรือคำอื่นใดที่สั้นๆ ก็ได้  รองผู้กำกับอื่นๆ ที่อยู่นอกวงกลมอยู่ในท่าตรง