การทำแกรนด์ฮาวล์                การทำแกรนด์ฮาวล์  ผู้กำกับจะต้องเลือกที่ให้เหมาะสมเสียก่อน  และยืนอยู่ในท่าตรง  แล้วจึงเรียกและปฏิบัติต่อไป   ๑.            ผู้กำกับลูกเสือ  เรียก  แพ็ค-แพ็ค แพ็ค  (แพ็ค  คำท้ายให้เน้นให้หนัก  พร้อมกับทำสัญญามือแกว่งรอบตัวเป็นรูปวงกมล(มีรองผู้กำกับยืนอยู่นอกวงกลมและหลังผู้กำกับ)๒.           ลูกเสือสำรอง  เมื่อได้ยินเสียงเรียกของผู้กำกับทุกคนจะต้องขานรับพร้อมกันทันทีว่า แพ็ค  แล้ววิ่งมาเข้าแถวเป็นรูปวงกลมเล็กล้อมรอบผู้กำกับ (นายหมู่ของหมู่บริการ             อยู่ตรงหน้าผู้กำกับจากนั้นก็เรียงไปตามลำดับ   ให้ไหล่ต่อไหล่ชิดกัน )๓.            ผู้กำกับลูกเสือผายมือทั้งสองออกไปข้างๆ เล็กน้อย  นิ้วทั้งห้าชิดกัน  ฝ่ามือแบหงาย (แล้วลดมือลงเพื่อตรวจดูความเรียบร้อย)๔.            ลูกเสือสำรองเมื่อเห็นสัญญาณนี้  ทุกคนจับมือกันขยายออก  เป็นรูปวงกลมใหญ่จนแขนตึงจึงปล่อยมือและจัดวงกลมให้เรียบร้อย๕.            ผู้กำกับลุกเสือตรวจดูเห็นว่าวงกลมเรียบร้อยดีแล้ว  ให้กางแขนออกไปข้างๆ  เสมอไหล่ขนานกับพื้นนิ้วทั้ง 5 ชิดกัน ฝ่ามือแบหงายแล้วพลิกฝ่ามือคว่ำลงละงองุ้ม  เป็นสัญญาณให้ลูกเสือนั่งลง๖.            ลูกเสือสำรองทุกคนนั่งลงทันทีที่ให้นั่งลงบนส้นเท้าทั้งสองแขนทั้งสองเหยียดตรงอยู่ระหว่างเข่า  มือทั้งสองห่างกันพอควร  แบะเข่าออกเล็กน้อย  นิ้วชี้และนิ้วกลางทั้งสองมือเหยียดชิดกัน และแตะพื้นนิ้วอื่นๆ  งอไว้ในอุ้งมือ ( คือนิ้วหัวแม่มือกดนิ้วนางกับนิ้วก้อย)๗.           ผู้กำกับลูกเสือพลิกฝ่ามือทั้งสองหงายขึ้น  เป็นสัญญาณให้ลูกเสือร้อง๘.            ลูกเสือสำรองทุกคนแหงหน้าร้องขึ้นพร้อมกันว่า อา-เค-ลา เรา-จะ-ทำดี-ที่-สุดพอขาดคำว่า สุดให้ลูกเสือทุกคนกระโดดยืนขึ้น เท้าทั้งสองชิดติดกัน พร้อมกับยกมือทั้งสองที่อยู่ในท่านั่งไปไว้เหนือหูและชิดหู๙.            นายหมู่ลูกเสือซึ่งทำหน้าที่เป็นหมู่บริการในวันนั้น (ที่หันหน้าตรงกับผู้กำกับ) จะร้องขึ้นว่า  จงทำดี-จงทำดี-จงทำดีการร้องให้หันไปทางซ้ายก่อน  ตรงหน้า-ขวา ทีละครั้ง (เวลาร้องไม่ต้องผงกศีรษะ)๑๐.        เมื่อสิ้นคำที่สามแล้ว  ให้ลูกเสือทุกคนลดมือซ้ายมาแนบลำตัวอย่างว่องไว ( มือแบออก)  ส่วนมือขวาลดลงมาทำท่าวันทยหัตถ์ แล้วร้องขึ้นพร้อมกันว่า                                    เราจะทำดี-จะทำดี-จะทำดี  ขณะที่ลูกเสือร้องนี้  ให้ผู้กำกับทำวันทยหัตถ์ตามแบบลูกเสือสำรอง (สองนิ้ว) เป็นการรับการเคารพของลูกเสือและอาจจะกล่าวคำขอบใจหรือคำอื่นใดที่สั้นๆ ก็ได้  รองผู้กำกับอื่นๆ ที่อยู่นอกวงกลมอยู่ในท่าตรง