การตั้งคำถาม

SIRIKAN
การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นทักษะการคิด

การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีทักษะดานการคิด  นักเรียนมีความสนใจ และนักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเกิดการเรียนรู้

1.  ครูต้องทราบปัญหาของนักเรียนที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

2.  ครูต้องศึกษาความหมาย  ประเภทของคำถามและลักษณะของคำถาม

3.   ครูต้องพยายามตั้งคำถามกับนักเรียนตลอดเวลา ขณะที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

4.  ครูควรมีการประเมิน  โดยการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน  ที่ตอบสนองขณะร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน

5.  ครูสรุปผล  และนำผลไปปรับปรุง-พัฒนา 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การตั้งคำถามของครู

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียน#ชีววิทยา#สถานศึกษา#edkm#สวายวิทยาคาร

หมายเลขบันทึก: 48383, เขียน: 05 Sep 2006 @ 12:30 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)