การตั้งคำถาม

  ติดต่อ

  การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นทักษะการคิด  

การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีทักษะดานการคิด  นักเรียนมีความสนใจ และนักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเกิดการเรียนรู้

1.  ครูต้องทราบปัญหาของนักเรียนที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

2.  ครูต้องศึกษาความหมาย  ประเภทของคำถามและลักษณะของคำถาม

3.   ครูต้องพยายามตั้งคำถามกับนักเรียนตลอดเวลา ขณะที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

4.  ครูควรมีการประเมิน  โดยการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน  ที่ตอบสนองขณะร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน

5.  ครูสรุปผล  และนำผลไปปรับปรุง-พัฒนา 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การตั้งคำถามของครู

หมายเลขบันทึก: 48383, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:49:13+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #โรงเรียน#ชีววิทยา#สถานศึกษา#edkm#สวายวิทยาคาร

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)