ต้นไม้มงคลของไทย

1. ต้นราชพฤกษ์ หมายถึง ความมีอำนาจ

2. ต้นชัยพฤษ์ หมายถึง การมีชัยชนะ มีโชค

3. ต้นทองหลาง หมายถึง มีเงินมีทองมากมาย

 4. ต้นทรงบาดาล หมายถึง มีความมั่นคง แข็งแรง

5. ต้นกันเกรา (ตำเสา) หมายถึง การป้องกันภัยอันตรายต่างๆ หรือทำให้เสาเรือนมั่นคง

6. ต้นสัก หมายถึง ความมียศศักดิ์ ความมีเกียรติ

7. ต้นไผ่สีสุก หมายถึง มีความสุข

8. ต้นขนุน หมายถึง จะมีผู้ให้การเกื้อหนุน อุดหนุน

 9. ต้นพะยูง หมายถึง การพยุงฐานะให้ดีขึ้น