วัดเซน Fu Hai Chan Monastery - ความงาม ความเรียบง่าย และความสงบที่สัมผัสได้


Fu Hai แปลว่ามหาสมุทรแห่งโชคลาภและความมั่งคั่ง มหาสมุทรคือที่ที่อยู่ต่ำกว่าแม่น้ำหลายๆ สาย จึงสามารถรองรับน้ำไว้มากมายได้ คนที่จะรับโชคลาภและความมั่งคั่งได้ก็คงเช่นกัน ก็ยิ่งต้องทำตัวให้อ่อนน้อมให้มาก...ฉันเชื่อเช่นนั้น

คนที่มาสิงคโปร์บ่อยคงจะรู้ว่าแถบ Geylang ซึ่งเป็นชุมชนเล็กๆ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากใจกลางเมือง  มีความพิเศษอยู่หลายประการ หนึ่งในความพิเศษนั้นคือแถวนี้เป็นเขตแสงสีในยามกลางคืน (Red light district) สถานที่เที่ยวชมนางงามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายของคุณผู้ชาย มีโรงแรมราคาย่อมเยาว์อยู่แทบทุกตรอกซอกซอย และนอกจากนี้แถบ Geylang ก็ยังขึ้นชื่อในเรื่องอาหาร สำหรับคนที่ชอบทานอาหารอร่อยๆ ที่นี่มีร้านอาหารใหญ่น้อยที่อร่อยและโด่งดังมากมายโดยเฉพาะร้านอาหารจีน ร้านอาหารทะเล แต่ที่น่าทึ่งสำหรับฉันสุดๆ คือแถบนี้ก็ยังเป็นแหล่งที่มีวัดจีน ศาลเจ้า และองค์กรเกี่ยวกับศาสนาพุทธมากมายแทบนับไม่ถ้วน

ดังนั้นทั้งกลางวัน กลางคืน แถบนี้จึงค่อนข้างพลุกพล่านไปด้วยผู้คนมากมาย ต่างเจตน์จำนง ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองไป ผ่านไปแถบนี้ทีไร ฉันนึกถึงคำสอนของหลวงพ่อพุทธทาสที่ว่า “ตกนรกกันไปพลาง คว้าหานิพพานกันไปพลาง” แล้วแต่เราจะเลือก…

นอกจากวัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว (The Buddha Tooth Relic Temple and Museum) แล้ว วัดจีนอีกวัดหนึ่งที่ฉันชอบไปมากคือวัด Fu hai Chan Monastery ตั้งอยู่ที่เลขที่ 87 Geylang East Ave 2, แม้จะอยู่ในเขต Geylang แต่วัดนี้ก็อยู่ห่างจากใจกลางความแออัดอยู่มากทีเดียว เมื่อไปถึงฉันจึงสัมผัสได้แต่ความสงบ สวยงามแบบเรียบง่ายตามแบบฉบับเซน

.

บริเวณวัดทั้งหมดคงจะประมาณ ๑ ไร่หรือเล็กกว่านั้น ประกอบด้วยอาคาร ๓ หลัง คืออาคารหลักที่ใช้ประกอบพิธีกรรมและเป็นสำนักงาน มีลานจอดรถใต้ดิน และห้องเก็บอัฐิใต้ดิน หอเจดีย์สูงด้านหลังที่เป็นที่ประดิษฐานของพระธาตุ และอาคารกุฏิทางขวามือที่เป็นที่พักของพระ และแม่ชี

.

ที่ประตูวัดจะมีรูปปั้นเทพร่างกายกำยำ หน้าตาโหดเหี้ยม เฝ้าประตูขวาซ้ายที่ชื่อว่า Heng  กับ Ha คอยอารักขาวัดอยู่ เรียกว่า Heng Ha Dharma Protectors

.

อาคารหลัก ใช้สีโทนเทา ให้ความรู้สึกสงบ การตกแต่งที่เรียบง่าย สะอาด โปร่ง เย็นกายเย็นใจเมื่อก้าวเข้าไปในที่นี้

.

ห้องโถงเพื่อปฏิบัติธรรม ศาสนกิจ พร้อมกวนอิมเป็นพระประธาน

.

.

ความงาม ความเรียบง่าย และความสงบที่สัมผัสได้

.

แค่เพียงได้นั่งลง ความเงียบ ความสงบก็จะแวะเวียนมาทักทาย ให้โอกาสได้สัมผัส ได้ดูแลใจของตัวเอง

.

วัดนี้ยังก่อตั้งโรงพยาบาลขนาด 175 เตียง (Ren Ci Hospital and Medicare Centre)  ซึ่งให้การรักษาพยาบาลฟรีแก่คนแก่ คนยากจนและผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยอาศัยเงินบริจาคจากผู้เลื่อมใสในพุทธศาสนาและเจตนาของท่านเจ้าอาวาส Ven. Shi Ming Yi แต่ทว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมาองค์กรการกุศลองค์กรนี้ได้ตกเป็นข่าวหน้าหนึ่งอยู่หลายวัน เมื่อการตรวจสอบบัญชีการเงินขององค์กรพบว่ามีการนำเงินบริจาคส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่งไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ เป็นเหตุให้เจ้าอาวาสถูกตัดสินจำคุก 6 เดือน แต่ด้วยคุณประโยชน์ที่ท่านได้สร้างไว้แก่สังคม ท่านจึงได้รับการผ่อนปรนให้ถูกจำคุกเพียง 4 เดือน

หลังเหตุการณ์นั้น ฉันถามคนใกล้ตัวที่บริจาคเงินสนับสนุนวัดและโรงพยาบาลนี้มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งว่า รู้สึกท้อในการทำบุญ ในการบริจาคไหม เขาตอบว่า ตามความเชื่อของเซนผู้รับคือผู้มีพระคุณ ถ้าไม่มีผู้รับเราก็ทำบุญไม่ได้ แม้จะมีเรื่องราวนี้เกิดขึ้นก็ยังคงมีผู้รับอยู่ เราก็ควรให้ต่อไป

เซนเชื่อว่ายิ่งผู้รับก้มตัวรับต่ำเพียงใด ผู้ให้ยิ่งต้องก้มตัวต่ำยิ่งกว่า...

Fu Hai แปลว่ามหาสมุทรแห่งโชคลาภและความมั่งคั่ง มหาสมุทรคือที่ที่อยู่ต่ำกว่าแม่น้ำหลายๆ สาย จึงสามารถรองรับน้ำไว้มากมายได้ คนที่จะรับโชคลาภและความมั่งคั่งได้ก็คงเช่นกัน ก็ยิ่งต้องทำตัวให้อ่อนน้อมให้มาก...ฉันเชื่อเช่นนั้น

ในวันนี้วัดแห่งนี้ยังคงเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธทั่วไปอยู่เสมอ ผู้คนยังคงแวะเวียนมากราบพระ ขอพร นั่งสมาธิกันมิขาดสาย

Ren Ci Hospital and Medicare Centre ก็ยังคงเป็นที่พึ่งของคนยากจนต่อไป

.

 

หอพระเจดีย์ที่บรรจุพระธาตุ ภายในมีพระศรีอริยเมตตรัยประดิษฐานอยู่

.

ประติมากรรมรอบฐานของหอพระเจดีย์

.

ลานปฏิบัติธรรมเล็กๆ

.

ในวันเสาร์-อาทิตย์ จะมีกิจกรรมการเรียนการสอนรำดาบสำหรับเด็กๆ ลีลาแจ่มจริงๆ

.

วัดเซนกับต้นไผ่ ให้ความรู้สึกงดงาม พริ้ว อ่อนโยนแต่เข้มแข็ง

.

ต้นไผ่ข้างกำแพงวัดบางต้นถูกตัดจนเกือบถึงโคน แต่ยอดอ่อนๆ ก็ยังแตกออกมา ฉันนั่งบันทึกภาพที่นั่นเนิ่นนาน นึกถึงคำสอนของพระพุทธองค์ที่ให้กับอนาถปิณฑิกเศรษฐี ในครั้งแรกที่พบกันที่เมืองราชคฤห์

“ดูก่อนสุทัตตะ ผู้ตื่นอยู่มิได้หลับย่อมรู้สึกว่าราตรีหนึ่งยาวนาน ผู้ที่เดินทางจนเมื่อยล้าแล้ว รู้สึกว่าโยชน์หนึ่งเป็นหนทางที่ยืดยาว แต่สังสารวัฏคือการเวียนเกิดเวียนตายของสัตว์ผู้ไม่รู้ พระสัทธรรมยังยาวนานกว่านั้น ดูก่อน สุทัตตะ สังสารวัฏนี้หาเบื้องต้นเบื้องปลายได้โดยยาก สัตว์ผู้พอใจในการเกิดย่อมเกิดบ่อย ๆ และการเกิดบ่อย ๆ นั้นตถาคตกล่าวว่าเป็นความทุกข์ เพราะสิ่งที่ติดตามความเกิดมาก็คือความแก่ชรา ความเจ็บปวดทรมานและตาย ความต้องพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รัก ความต้องประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รัก ความแห้งใจ ความคร่ำครวญ ความทุกข์กายทุกข์ใจ และความคับแค้นใจ อุปมาเหมือนเห็ดซึ่งโผล่ขึ้นจากดินและนำดินติดขึ้นมาด้วย หรืออุปมาเหมือนโคซึ่งเทียมเกวียนแล้ว จะเดินไปไหนก็มีเกวียนติดตามไปทุกหนทุกแห่ง สัตว์โลกเกิดมาก็นำทุกข์ประจำสังขารติดมาด้วย ตราบใดที่เขายังไม่สลัดความพอใจในสังขารออก ความทุกข์ก็ย่อมติดตามไปเสมอ เหมือนโคที่ยังมีแอกเกวียนครอบคออยู่ ล้อเกวียนย่อมติดตามไปทุกฝีก้าว”

“ดูก่อนสุทัตตะ เมื่อรากยังมั่นคง แม้ต้นไม้จะถูกตัดแล้ว ก็สามารถขึ้นได้อีก ฉันเดียวกันเมื่อบุคคลยังไม่ถอนตัณหานุสัยขึ้นจากดวงจิต ความทุกข์ก็เกิดขึ้นได้บ่อยๆ”

 

 

หมายเลขบันทึก: 483963เขียนเมื่อ 1 เมษายน 2012 22:33 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 มิถุนายน 2012 21:13 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (18)

ค่อย ๆ อ่านยังสงบไปด้วยเลยนะคะ

ชอบทุกภาพ โดยเฉพาะ "ประติมากรรมรอบฐานของหอพระเจดีย์" และ "วัดเซนกับต้นไผ่" ให้ความรู้สึกสงบ นิ่ง อ่อนโยนมาก .....ขอบคุณนะคะ

ขอบคุณค่ะคุณหมอธิรัมภา, ขอบคุณที่มาช่วยเจิมบันทึกในค่ำคืนอันสงบนี้ค่ะ ชอบต้นไผ่ด้วยเหมือนกันค่ะ เข้ากันได้ดีมากกับสถาปัตยกรรมของวัด

ฝันดีค่ะคุณหมอ :)

สงบ ใจ ในภาพงาม ขอบคุณค่ะคุณปริม

ประทับใจทั้งภาพและเรื่องราวที่ให้แง่คิด คติเตือนใจ ตามวิถีทางของคนตะวันออก ครับ

บันทึกนี้ของคุณปริมให้ความรู้ความสงบดังเช่นเคย หากบันทึกนี้ก่อเกิดเนื้อนาบุญ ก็ขออนุโมทนาบุญด้วยคนครับ

อ่านบันทึกพร้อมดูภาพประกอบแล้ว รู้สึกสงบงาม เรียบง่าย อย่างเซนจริงๆ ครับ

สวัสดีค่ะ คุณปริม

           อ่านแล้วได้รับความสงบตามไปด้วยเลยค่ะ...ชอบเมืองเล็กๆแบบนี้

สวัสดีวันจันทร์ วันทำงานค่ะคุณปริม...

...จากข้อมูลและภาพประกอบ ทำให้มองเห็น สวรรค์ นรก บาป บุญ ความสงบ และการดำเนินชีวิตค่ะ.

...สิ่งต่างๆมากมายอยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่ก็แยกกันคนละส่วน คนละสถานะ อยู่ที่จะเลือกทำสิ่งใดเพียง1 ให้ชีวิต.

...ขอบคุณค่ะ...

สวัสดีค่ะคุณหมอภูสุภา, ขอบคุณมากค่ะ สถานที่เขาสวยงามอยู่แล้วค่ะ ถ่ายภาพสิ่งที่งดงาม ภาพก็เลยออกมาดูดี

ขอบคุณมากค่ะ :)

ขอบคุณมากค่ะคุณปู ทุกครั้งที่ไปวัดนี้ รู้สึกใจสงบจริงๆ ค่ะ

สวัสดีค่ะคุณ สันติสุข สันติศาสนสุข,

ขอบคุณค่ะ ไม่ว่าจะที่ไหนๆ ก็มีวิถีชีวิตที่น่าเรียนรู้สำหรับผู้แสวงหาเสมอนะคะ

คุณพิชัย ขอบคุณค่ะ ดีใจที่ความสงบถูกสื่อสารถึงคนรับได้ค่ะ ช่วงนี้ชีวิตโดยทั่วไปราบเรียบ สุข แบบเงียบๆ ค่ะ

สวัสดีค่ะคุณพ่อน้องซอมพอ ปริมคิดว่านั่นคือเสน่ห์และเอกลักษณ์ของเซนที่เรียบง่าย ที่เชื้อเชิญคนเข้ามาได้ง่ายขึ้นค่ะ อ่อนน้อมเป็นธรรมชาติ จึงทำให้เซนเข้าถึงคนที่ไม่ใช่พุทธง่ายกว่าหีนยานค่ะ

สวัสดีค่ะครูนก เมืองนี้น่าอยู่ค่ะ เลือกอยู่ เลือกไป เลือกมอง เลือกกิน ในสิ่งที่เราสุขกับมันค่ะ สุขสันต์วันปิดเทอมค่ะครูนก

สวัสดีค่ะคุณน้อย เราทุกคนมีทางเลือกของตัวเองค่ะ สุขสันต์วันทำงานของคุณน้อยเช่นกันค่ะ หยุดมาสองวันชักเหงา รอวันจันทร์มาถึง ตื่นเต้นแต่เช้าค่ะ

...

ไผ่เป็นข้อค้อกิ่งคือสิ่งงาม
โน้มตนตามสายลมอย่างนอบน้อม
ละกิเลสตัณหานักครายอม
ก้มหัวค้อมปลดอัตตาปล่อยอารมณ์

ความสงบเยือกเย็นที่เป็นอยู่
เป็นดั่งครูสอนศิลป์ละสะสม
ความเรียบง่ายถ่ายเทความว่างจม
วางอารมณ์ให้ว่างตามทางธรรม

...

(บันทึกลึกซึ้งจึงแต่งกลอนด้วยความยากแท้ครับอาจารย์ปริม ทั้งไม่เพราะ ไม่เสนาะหู จึงขออภัย)

ท่านอาจารย์ Wasawat Deemarn คะ, แบบนี้เซียนสุดๆ แล้วค่ะ ไม่ว่าหัวข้อไหน อาจารย์ก็ตอบได้ นับถือจริงๆ เลยค่ะ Passion เกินร้อย แต่ถ่อมตัวเกินล้าน...

ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ สุขสันต์วันปิดเทอมนะคะ (แอบอิจฉานิดนิด :))

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี