น้ำท่วมน่าน ( 11) กองทุนขวัญข้าวน่าน - เป็นแนวทางหนึ่ง

  Contact

  เป็นเพียงแนวทางหนึ่งในหลาย ๆ แนวทางที่พี่น้องร่วมชาติจากทุกภาคส่วนดังกล่าว ระดมสรรพสิ่งเพื่อการช่วยเหลือ การเข้าถึง เข้าใจปัญหาผู้ประสบอุทกภัยเป็นเรื่องสำคัญและำจำเป็น  

                               อุทกภัยไม่ใช่เพิ่งเกิด  เพียงแต่ปีนี้ที่น่าน มีอุทกภัยหรือน้ำท่วมน่าน  มีปริมาณสูง และมีปริมาณกว้าง  ส่งผลเสียหายแก่ประชาชนหลายสาขาอาชีพ

                               การช่วยเหลือนอกจากมีหน่วยงานราชการพื้นที่ดำเนินการ  ได้เห็นจิตใจดีงามจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ พื้นที่ องค์กร มูลนิธิ สมาคม ผู้ไม่ประสงค์ออกนามให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้

                               กองทุนขวัญข้าวน่าน  เป็นเพียงแนวทางหนึ่งในหลาย ๆ แนวทางที่พี่น้องร่วมชาติจากทุกภาคส่วนดังกล่าว  ระดมสรรพสิ่งเพื่อการช่วยเหลือ    การเข้าถึง  เข้าใจปัญหาผู้ประสบอุทกภัยเป็นเรื่องสำคัญและำจำเป็น

                               ขอใ้ห้กำลังใจผู้ไปทำหน้าที่่ขับเคลื่อนในแนวทางนี้และหลาย ๆ แนวทาง  เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  เพื่อนร่วมชาติของพวกเรา  ฝากบอกผ่านไปยังคนทำงานในทุกภาคส่วนด้วยว่า การสื่อสารเพื่อความรู้  เพื่อความเข้าใจในทุก ๆ แนวทางการช่วยเหลือไปยังประชาชนที่ประสบอุทกภัยและทั่วไป นั้น เป็นภารกิจสำคัญเช่นกัน.

                              

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In รู้จักน่านและชาวน่าน

Post ID: 48302, Created: , Updated, 2012-04-06 21:50:46+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #การช่วยเหลือ

Recent Posts 

Comments (0)